Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư
Ngày đăng 18/02/2021 | 09:50  | Lượt xem: 64

Chiều ngày 17/2/2021, Ban chỉ đạo PCDB phường Phúc Lợi giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra tại khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư

Tại buổi giám sát, bà Trần Thị Lan Anh, đại diện BQL khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư cho biết, BQL khu công nghiệp đã triển khai toàn bộ các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác, biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, công tác triển khai còn chưa đồng bộ, kịp thời.

Qua giám sát thực tế tại doanh nghiệp sản xuất nhựa Aketrino Kasei Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh, bố trí bàn sát khuẩn nhanh tại tất cả các cửa ra vào, thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt cho 100% cán bộ, công nhân viên và đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 1m giữa các công nhân viên. BCĐ phường thực hiện giám sát tại thời điểm ngay sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa triển khai việc kê khai y tế, theo dõi danh sách về quê ăn Tết tại các địa phương đến công nhân viên.

BCĐ phường nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc khai báo y tế khi công nhân viên quay trở lại khu công nghiệp sau thời gian nghỉ tết nguyên đán, đồng thời hướng dẫn BQL khu công nghiệp có phương án cụ thể để giám sát sức khỏe của từng cán bộ, nhân viên, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất.