Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi giao ban Ban Chỉ đạo CNTT tháng 2/2021
Ngày đăng 03/03/2021 | 11:51  | Lượt xem: 102

Sáng ngày 03/3/2021, Ban Chỉ đạo CNTT và BBT Website - BBT Đài phát thanh phường đã họp đánh giá kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường tháng 02/2021

Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin (BCĐ); Ban biên tập trang Thông tin điện tử kiêm Đài phát thanh phường (BBT). Chủ trì hội nghị đồng chí Đoàn Anh Thư – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo CNTT, Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT phường. 

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tháng 02/2021; BCĐ và BBT đã chỉ đạo, điều hành và thực hiện tốt các công việc có liên quan, các thành viên đã bám sát nhiệm vụ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra: Tổng số tin bài đăng trên cổng thông tin điện từ quận: 02 tin hoạt động, 01  bài chuyên sâu; cổng phường: 22 tin (20 tin hoạt động; 02 bài chuyên sâu). Về cơ bản cán bộ, công chức, lao động hợp đồng đều sử dụng tốt các phần mềm ứng dụng để xử lý công việc. Bộ phận TNHS&TKQ duy trì tốt đảm bảo không có hồ sơ xử lý chậm muộn. Các sự cố về cơ sở hạ tầng đều được xử lý kịp thời đảm bảo không gây ảnh hưởng đến công việc của các bộ phận.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của thành viên BCĐ, BBT phường tại hội nghị, đồng chí Chủ trì kết luận và đề nghị các ngành, các bộ phận trong tháng 3/2021 tập trung rà soát các văn bản phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; rà soát toàn bộ thiết bị CNTT; thực hiện đăng tải lịch tuần lên Trang thông tin điện tử phường đảm bảo đúng quy trình, thời gian; rà soát lại các tiêu chí của 3 bộ chỉ số: CCHC, PAPI, SIPAS; đảm bảo định hướng tin bài đúng tiến độ, tham mưu tổng hợp danh sách tin bài đảm bảo đầy đủ, chính xác để làm thanh toán kinh phí đăng tin lên cổng TTĐT phường đúng quy định. Duy trì tốt hoạt động dịch vụ công mức độ 3,4 của Bộ phận TNHS&TKQ, thực hiện trả kết quả tại nhà đối với DVC mức độ 4./.