Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi họp dân công khai Thông báo thu hồi đất và các chính sách liên quan đối với Dự án hành lang chân đê
Ngày đăng 19/03/2021 | 14:43  | Lượt xem: 202

Chiều ngày 17/03/2021, UBND phường Phúc Lợi phối hợp Ban Quản lý dự án Quận Long Biên tổ chức họp dân công khai Thông báo thu hồi đất và các chính sách có liên quan đối với các hộ dân thuộc tổ dân phố 7,8,9,10,11 nằm trong phạm vi GPMB thực hiện Dự án Xây dựng đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê tuyến hữu Đuống đoạn từ Đình Hội Xá đến cầu Phù Đổng, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, phường Phúc Lợi, quận Long Biên (gọi tắt là Dự án hành lang chân đê)

Căn cứ Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê hữu Đuống, đoạn từ đình Hội Xá đến cầu Phù Đổng, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội;

Ngày 09/03/2021, UBND Quận Long Biên ban hành 31 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê hữu Đuống, đoạn từ đình Hội Xá đến cầu Phù Đổng, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Ủy ban nhân dân phường Phúc Lợi đã phối hợp Ban quản lý dự án Quận Long Biên tổ chức họp dân công khai các công khai các Thông báo thu hồi đất và các chính sách liên quan đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án: Xây dựng đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê hữu Đuống, đoạn từ đình Hội Xá đến cầu Phù Đổng, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Chủ trì hội nghị là ông Đinh Tiến Cương - PCT UBND phường Phúc Lợi, tới dự hội nghị có ông Thái Hoàng Giang - đại diện Ban Quản lý dự án Quận Long Biên, bà Nguyễn Thị Loan - CT MTTQ phường, Tổ công tác GPMB phường, các ông bà là Tổ trưởng các TDP 7,8,9,10,11 và đại diện của 31 hộ dân có Thông báo thu hồi đất.

Tại Hội nghị, ông Thái Hoàng Giang - đại diện Ban Quản lý dự án Quận Long Biên đã công khai các văn bản liên quan đến Dự án, tập trung vào các nội dung các hộ dân quan tâm như mức giá bồi thường đất ở, điều kiện được tái định cư, vị trí tái định cư, ......

Hội nghị cũng lắng nghe ý kiến phát biểu của đại diện các hộ dân về những vấn đề còn vướng mắc như giá đền bù đất vườn ao liền kề, tiến độ thực hiện Dự án, thiết kế vỉa hè tuyến hành lang chân đê, việc đính chính GCNQSDĐ cho các hộ sau khi thu hồi đất,.....

Ông Giang - đại diện Ban quản lý dự án Quận Long Biên đã trả lời các vấn đề vướng mắc và tiếp thu các nội dung vượt quá thẩm quyền để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Kết thúc hội nghị, ông Đinh Tiến Cương đã tóm tắt lại các nội dung chính của hội nghị và thông qua lịch tiến hành kiểm đếm đối với các hộ gia đình./.