Hoạt động khối chính quyền

Kiểm tra, thẩm định xét công nhận “Tổ dân phố văn hóa năm 2017”
Ngày đăng 15/12/2017 | 14:16  | Lượt xem: 215

Sáng ngày 14/12/2017, tại phòng họp 1 UBND phường Phúc Lợi, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận đã tiến hành kiểm tra, thẩm định xét công nhận tổ dân phố văn hóa phường Phúc Lợi năm 2017.

Dự đoàn kiểm tra, thẩm định có đồng chí Lê Thị Hương - Phó phòng văn hóa thông tin quận, trưởng đoàn; các đồng chí trong Ban chỉ đạo quận; Đồng chí Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND, Phó ban chỉ đạo "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phường; cùng các thành viên Ban chỉ đạo phường năm 2017.

Tại buổi kiểm tra đồng chí Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND, Phó BCĐ phường đã báo cáo kết quả xây dựng tổ dân phố văn hóa năm 2017. Theo báo cáo có 9/14 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn TDP văn hóa năm 2017 và đề nghị UBND quận kiểm tra, thẩm định xét công nhận đạt tổ dân phố văn hóa năm 2017.

Sau khi nghe báo cáo của UBND phường về các chỉ tiêu xây dựng tổ dân phố văn hóa: sinh con thứ 3, tỷ lệ nghiện, tỷ lệ nghèo…..Ban chỉ đạo quận tiến hành kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận tổ dân phố văn hóa năm 2017 và 100% thành viên trong đoàn kiểm tra đồng ý và thống nhất với kết quả mà phường đề nghị xét công nhận tổ dân phố văn hóa.

Kết luận tại buổi kiểm tra đồng chí Lê Thị Hương - Phó phòng VHTT, Trưởng đoàn công nhận 9/14 tổ đạt tổ dân phố văn hóa năm 2017 (gồm tổ dân phố số 1;4;5;6;9;11;12;13;14) và đồng chí cũng định hướng một số nội dung trong xây dựng tổ dân phố văn hóa năm 2018, chỉ tiêu giao năm 2018 9/14 tổ; công tác đăng ký gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa cần thực hiện ngay từ đầu năm và đảm bảo yêu cầu. Tiếp tục thực hiện mô hình Nhà văn hóa TDP, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện, nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ dân phố văn hóa, phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu quận giao năm 2018.