Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi tổ chức tổng kết công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2017.
Ngày đăng 20/12/2017 | 16:43  | Lượt xem: 234

Chiều ngày 20/12/2017, tại Hội trường UBND phường Phúc Lợi tổ chức tổng kết công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2017

Chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Hoài Nam – ĐUV – Phó chủ tịch UBND phường – Trưởng BCĐ phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS phường; cùng các thành viên trong BCĐ phòng chống ma túy phường; các ông bà trong đội tình nguyện viên phường.

Tại hội nghị đồng chí Dương Quốc Đệ - Cán sự ma túy phường đã đánh giá công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trong năm 2017 của phường đã đạt được nhiều kết quả to lớn như lập hồ sơ và đưa đi cai nghiện bắt buộc 4/2 đối tượng đạt tỷ lệ 200% kế hoạch; cai tự nguyện 8/7 đối tượng đạt 115% kế hoạch, cai nghiện tại cộng đồng 01đối tượng đạt 100% kế hoạch; lập hồ sơ quản lý theo nghị định 111 là 05 đối tượng; quản lý 29 đối tượng sau cai. Có được kết quả đó là chính nhờ vào sự phối hợp vào cuộc của tất cả các ban ngành, đoàn thể phường, sự hoạt động hiệu quả của đội công tác xã hội tình nguyện phường.

Kết thúc hội nghị đồng chí Phạm Hoài Nam – ĐUV – Phó chủ tịch UBND phường – Trưởng BCĐ phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS phường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả to lớn mà phường đã đạt được năm 2017 và đồng chí cũng yêu cầu để thực hiện tốt và quyết liệt hơn trong công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2018 các ban ngành, đoàn thể cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Các ban ngành, chi hội, đoàn thể phường, đội tình nguyện viên phường cần tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy trong nhân dân đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên trẻ chưa có việc làm rất dễ có nguy cơ rơi vào nghiện.

2. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho BCĐ, tình nguyện viên và cộng tác viên trong công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, cách tiếp cận và giúp đỡ đối tượng đi cai nghiện, vươn lên tái hòa nhập cộng đồng.

3. Giao đồng chí cán sự ma túy xây dựng kế hoạch, chương trình, biểu phân công cho các đoàn thể giúp đỡ người nghiện cụ thể, chi tiết và phối hợp với công an phường rà soát, lập danh sách các đối tượng có nguy cơ cao rơi vào nghiện để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến gia đình và đối tượng.

4. Đình kỳ hàng tháng, hàng quý kiểm tra các đối tượng nghiện và kiểm tra đột xuất nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.