Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày 26/12,tổng kết công tác Dân số KHHGĐ năm 2017
Ngày đăng 28/12/2017 | 13:55  | Lượt xem: 237

Chiều ngày 27/12/2017, UBND phường Phúc Lợi tổ chức mít tinh kỷ niệm 56 năm truyền thống công tác dân số, tổng kết công tác DS - KHHGĐ năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường, Trưởng ban DS - KHHGĐ, các đồng chí thành viên Ban DS-KHHGĐ phường, các đồng chí tổ trưởng dân phố, các cộng tác viên dân số phường Phúc Lợi.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban DS/KHHGĐ  phường đã trình bày diễn văn ôn lại kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12; đồng chí Đậu Thị Linh – Chuyên trách Dân số KHHGĐ báo cáo kết quả công tác năm 2017.

Trong năm 2017, công tác DS-KHHGĐ phường Phúc Lợi  đã được những kết quả như: tập trung triển khai thực hiện tốt các hoạt động về DS-KHHGĐ và  Đề án "Nâng cao chất lượng DS-KHHGĐ quận Long Biên giai đoạn 2016-2020" với nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn phường. Công tác truyền thông được quan tâm chú trọng, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, tổ dân phố tổ chức được 18 buổi truyền thông, thu hút 1384 lượt người dự. Tổng số trẻ sinh năm: 258 trẻ đạt 18.11%o giảm 0,04%0 so với năm 2016. Số trẻ sinh ra là con thứ 3: 05 trường hợp chiếm 1.94%  giảm 0,02% so với năm 2016. Các chỉ tiêu kế hoạch về chăm sóc sức khỏe sinh sản đều vượt  kế hoạch được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Các nội dung tham luận đã tập trung vào những thành tích đạt được và phân tích những khó khăn, tồn tại đồng thời đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác dân số trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban DS/KHHGĐ phường ghi nhận những thành tích đạt được và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm và nhiệt tình của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị  các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành đoàn thể, tổ dân phố cần chủ động, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ và quán triệt tốt Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về "công tác dân số trong tình hình mới" tới toàn thể nhân dân trên địa bàn phường; Đề cao tính gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên về thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số, sinh đủ 2 con để nuôi dạy cho tốt, gia đình hạnh phúc để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Ban DS-KHHGĐ chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu các hoạt động công tác DS-KHHGĐ và hoạt động Đề án "Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020" năm 2018. Tập trung phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao, đặc biệt là giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, truyền thông nâng cao chất lượng dân số./.