Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi tổ chức họp Ban quản lý nghĩa trang phường thông qua dự thảo quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang năm 2018.
Ngày đăng 17/01/2018 | 11:17  | Lượt xem: 257

Sáng ngày 17/01/2018 tại Hội trường UBND phường, Phường Phúc Lợi tổ chức họp Ban quản lý nghĩa trang phường thông qua dự thảo quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang năm 2018.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Hoài Nam – ĐUV – Phó chủ tịch UBND phường – Trưởng ban quản lý nghĩa trang phường; các đồng chí thành viên trong ban quản lý nghĩa trang phường.

Tại cuộc họp các ý kiến tập trung bàn vào các nội dung chủ yếu: Quy định đối tượng được mai táng tại nghĩa trang; giá dịch vụ mai táng, giá dịch vụ vệ sinh môi trường, giá dịch vụ xây dựng mộ và quy cách xây dựng mộ.

Kết thúc hội nghị đồng chí đồng chí Phạm Hoài Nam – ĐUV – Phó chủ tịch UBND phường – Trưởng ban quản lý nghĩa trang phường đề nghị bộ phận LĐTBXH phường hoàn thiện dự thảo quy chế để tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân, đề nghị các đồng chí quản trang hoàn thiện sơ đồ quản lý nghĩa trang gửi về UBND phường qua bộ phận LĐTBXH theo đúng thời gian quy định./.