Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2018
Ngày đăng 26/01/2018 | 15:37  | Lượt xem: 209

Sáng ngày 25/01/2018, Hội trường UBND phường, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Phúc Lợi họp triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2018.

Chủ trì hội nghị  đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, Phó chủ tịch UBND, Phó ban TT phong trào phường Phúc Lợi. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chiêu - Chủ tịch UB MTTQ, phó ban chỉ đạo; các đồng chí thành viên ban chỉ đạo; trưởng ngành đoàn thể; các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ tưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiêu - Chủ tịch UBMTTQ, phó ban chỉ đạo thông qua  kế hoạch tố chức hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2018, hướng dẫn các tổ dân phố tổ chức theo đúng quy định: Báo cáo đánh giá những ưu điểm, chỉ ra các mặt còn tồn tại trong việc thực hiện nghị quyết năm 2017 và đề ra Nghị quyết năm 2018 cần sát với nội dung, chủ đề của hội nghị năm 2018.

Tiếp theo các ngành thành viên trong ban chỉ đạo, các tổ dân phố cho ý kiến về những nội dung, các hướng dẫn của chuyên môn về tài liệu phục vụ hội nghị, cách thức tổ chức cũng như kinh phí tổ chức hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu nhất trí về cách tổ chức, hướng dẫn của UBND - UBMTTQ phường.

Kết thúc hội nghị đồng chí đồng chí Phạm Hoài Nam - PCT UBND, Phó ban TT ban chỉ đạo thống nhất ý kiến của các đại biểu dự hội nghị và nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

1. Đề nghị các tổ dân phố đăng ký lịch tổ chức với thường trực ban chỉ đạo xong trước ngày 31/01/2018.

2. Yêu cầu các tổ dân phố bám sát vào nội dung của kế hoạch triển khai thực hiện đúng quy định.

3.Giao bộ phận VHTT phường hướng dẫn và tham mưu các tài liệu liên quan đến công tác tổ chức hội nghị tại các tổ dân phố.