Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức người lao động năm 2018
Ngày đăng 30/01/2018 | 13:51  | Lượt xem: 414

Ngày 29/01/2018, tại hội trường, Thủ trưởng Cơ quan Phường Phúc Lợi phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động Phường Phúc Lợi năm 2018.

Nhằm đánh giá kết quả công tác của Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động từ đó tạo khí thế đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong năm 2018. Sáng ngày 06/01/2018, tại hội trường, Thủ trưởng Cơ quan Phường Phúc Lợi phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động Phường Phúc Lợi năm 2018

Đến dự Hội nghị đồng chí Phan Thị Thu Hằng - QUV, Chủ tịch liên đoàn lao động quận;  đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường; đồng chí  Phạm Thị Kim Bình - Phó bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Chu Thị Huế  - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường, Thủ trưởng cơ quan, đồng chí Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Công đoàn Phường  cùng sự có mặt của 43 cán bộ, công chức, người lao động phường Phúc Lợi .         

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của cơ quan Phường Phúc Lợi; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2017; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và phát động thi đua năm 2018 và thông qua dự thảo Quy chế dân chủ trong cơ quan phường Phúc Lợi; quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.

Trong năm qua, hoạt động của cơ quan và Công đoàn phường đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và của Liên đoàn Lao động quận Long Biên; chủ động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường trong năm 2017. Trong đó, Công đoàn đã thể hiện tốt vai trò trong công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, người lao động với nhiều hoạt động thiết thực.Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị định định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Quy chế dân chủ cơ quan phường, Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2017; công đoàn phường đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan phường triển khai thực hiện đồng bộ, công khai dân chủ các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan, tạo các điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động cơ quan phường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đã được thủ trưởng cơ quan và công đoàn phường phối hợp chăm lo, động viên kịp thời đến đời sống của cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan như tổ chức đi thăm quan khen thưởng con đoàn viên công đoàn học giỏi, tiên tiến; hỗ trợ về kinh phí các ngày lễ tết, vv.... Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan phường đã phát huy vai trò trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của phường. Năm 2017 phường đã biểu dương khen thưởng  35  lượt cán bộ công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đề nghị UBND quận khen thưởng 39 lượt cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kểt quả Thủ tục hành chính, và tiếp công dân, giải quyết đơn thư). 7/43 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cơ quan có 36 đồng chí cán bộ, công chức, lao động hợp đồng đạt "Lao động tiên tiến".

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Thu Hằng - QUV, Chủ tịch liên đoàn lao động quận và đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đánh giá ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2017; đồng thời đề nghị cán bộ, công chức, viên chức phường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công việc; tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đồng tâm hiệp lực trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đối với công tác công đoàn, trong thời gian tới cần có nhiều hoạt động thiết thực, thu hút được nhiều đoàn viên tham gia; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chính trị, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức; vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước;  cần quan tâm hơn nữa tới quyền và lợi ích hợp pháp của các đoàn viên. Đồng thời đề nghị tập thể cán bộ, công chức và người lao động của phường tiếp tục phát huy nội lực, đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm và thực hiện có hiệu quả chủ đề của Thành phố "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hệ thống chính trị", chủ đề của quận ‘Vì một quận Long Biên Xanh -Sạch - Đẹp"  phấn đấu hoành thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2018 trước 01 tháng thiết thực lập thành tích kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên.

Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng Phường đã trao thưởng cho 36 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2017 và Ban chấp hành Công đoàn phường đã khen thưởng 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt Công đoàn năm 2017.

Một số hình ảnh tại hội nghị: