Hoạt động khối chính quyền

Ban pháp chế HĐND phường giám sát công tác tuyển quân phường Phúc Lợi năm 2018.
Ngày đăng 03/02/2018 | 09:52  | Lượt xem: 1603

Sáng  ngày 02/0/2018 tại phòng họp số 1 UBND, ban pháp chế HĐND phường giám sát công tác tuyển quân phường Phúc Lợi năm 2018.

Sáng  ngày 02/01/2018 tại phòng họp số 1 UBND, ban pháp chế HĐND phường giám sát công tác tuyển quân phường Phúc Lợi năm 2018.

Chủ trì buổi giám sát bà Nguyễn Thị Hảo - Trưởng ban pháp chế và các ông bà thành viên đoàn giám sát của ban. Đơn vị được giám sát ban chỉ huy quân sự phường.

Tại buổi giám sát ông Trần Xuân Hoàng-  chỉ huy trưởng quân sự phường đã báo cáo về kết quả công tác tuyển quân phường Phúc Lợi năm 2018.

Theo báo cáo, về cơ bản UBND phường đã nêu rõ kết quả thực hiện cụ thể, những tồn tại khó khăn, vướng mắc.

Ban chỉ huy quân sự phường đã căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các  văn bản hướng dẫn của cấp trên xây dựng kế hoạch sơ tuyển nam công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2018 và kiện toàn lại Hội đồng nghĩa vụ quân sự.

Trên cơ sở danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu hàng năm, phần mềm quản lý dân số, dữ liệu dân cư của công an phường, UBND phường đã chỉ đạo Bộ phận quân sự phối kết hợp tổ dân phố,cảnh sát khu vực rà duyệt nắm chắc nguồn tuyển quân.

Các ông bà trong đoàn giám sát đã trao đổi thẳng thắn, khách quan về những kết quả đạt được và những khó khăn trong tổ chức thực hiện.

Kết luận hội nghị bà Nguyễn Thị Hảo – Trưởng ban pháp chế đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác tuyển quân, có sự kết hợp chặt chẽ giữa ban chỉ huy quân sự phường, cảnh sát khu vực và tổ dân phố. Ban chỉ huy quân sự phường đã thực hiện chặt chẽ đúng quy trình và đúng Luật nghĩa vụ quân sự.

Đề nghị ban chỉ huy quân sự phường cần tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân Luật nghĩa vụ quân sự, quản lý nắm chắc nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ trong những năm tiếp theo. Đặc biệt chú trọng việc giao quân đảm bảo đủ cả về số lượng và chất lượng theo chỉ tiêu quận giao.