Hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Phúc Lợi giao ban đánh giá kết quả hoạt động công tác quý I/2018.
Ngày đăng 06/04/2018 | 15:12  | Lượt xem: 257

Sáng ngày 5/4/2018, tại phòng họp số 1, Thường trực HĐND tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động HĐND phường quý I/2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.

Dự hội nghị có ông Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường;  ông Đinh Tiến Cương – Phó chủ tịch UBND phường; thành viên các ban, các ông bà đại biểu HĐND phường .

Tại hội nghị bà Nguyễn Thị Loan – Phó chủ tịch HĐND phường đã báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường quý I/2018. Trong tháng Thường trực HĐND phường đã thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với UBND phường về việc thực hiện nghị quyết và kết luận của thường trực HĐND tại kỳ giao ban trước; giám sát thực hiện nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo chương trình đã đề ra. Tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề và 01 cuộc khảo sát về thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự dô thị, VSMT trên địa bàn phường.. Ban pháp chế tổ chức hội nghị giám sát chuyên đề thực hiện công tác tuyển quân đợt 1/2018. 02 ban HĐND làm tốt công tác giám sát thường xuyên vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Khảo sát công tác phòng cháy chữa cháy, ATTP, VSMt tại 02 chợ; công tác đảm bảo ANTT, ATTP tại các cụm di tích trong mùa lễ hội. ……

Duy trì hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri tại trụ sở của phường và thực hiện nghiêm túc các buổi tiếp dân theo lịch. Thông qua hoạt động tiếp công dân, đại biểu HĐND phường đã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, hướng dẫn công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chuyển đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân chuyển đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật.

 Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phát biểu một số nội dung như: Công tác  xử lý những điểm tồn tại, hạn chế trong quản lý TTĐT-TTXD của UBND phường sau kết luận các cuộc giám sát; Tồn tại về sinh môi trường; công tác đảm bảo an ninh trật tự; công tac chuẩn bị tổ chức lễ hội; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác thực hiện giám sát thường xuyên về VSMT của các ông bà đại biểu HĐND phường..…

Trên cơ sở các ý phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường kết luận. Để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đồng chí đề nghị trong quý II/2018  thường trực HĐND và các ban HĐND phường cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong sau: Tập trung thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên về vệ sinh môi trường; thực hiện phương án thu gom rác thải trên địa bàn phường. Tăng cường giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATTP, VSMT  trên địa bàn. Các ban HĐND tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát thường xuyên đảm bảo chất lượng, khoa học, hiệu quả. Đối với UBND phường cần tập trung giải quyết các tồn tại mà đại biểu HĐND trong giám sát thường xuyên đã chỉ ra; Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.