Hoạt động khối chính quyền

Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Phúc Lợi giám sát công tác quản lý đảm bảo vệ sinh ATTP.
Ngày đăng 23/04/2018 | 11:13  | Lượt xem: 189

Thực hiện kế hoạch chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực HĐND, các ban của HĐND phường, chiều ngày 19/4/2018, tại phòng họp số 1 UBND phường, Ban Kinh tế- xã hội HĐND phường đã giám sát công tác quản lý đảm bảo vệ sinh ATTP 4 tháng đầu năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến  – Trưởng ban KT-XH HĐND phường làm trưởng đoàn . Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoài Nam – Phó chủ UBND phường; các đồng chí trong Ban Kinh tế- xã hội HĐND phường, các đồng chí cán bộ phụ trách công tác ATTP. 

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Phúc Lợi, trong năm 2018 dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy –HĐND-UBND phường và sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể cùng với sự quyết tâm trong công tác quản lý vệ sinh ATTP, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục nhằm nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành các quy định đảm bảo VSATTP. Ủy ban nhân dân phường đã chủ động phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra chấp hành các quy định về vệ sinh ATTP trên địa bàn phường thường xuyên và liên tục.

Cùng với việc đánh giá những kết quả đạt được, tại buổi giám sát, các đồng chí trong đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ một số điểm tồn tại trong công tác quản lý đảm bảo vệ sinh ATTP; công tác phối hợp xử lý dứt điểm hiện tượng các quầy bán thịt di động tại các cụm dân cư trên địa bàn phường;  công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nội quy ATTP; công tác kiểm tra nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy địnhVSATTP…..

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạn Hoài Nam – Đảng ủy viên -  Phó Chủ tịch UBND phường tiếp thu ý kiến tham gia của đoàn giám sát, yêu cầu bộ phận chuyên môn rà soát toàn bộ các hộ kinh doanh thực phẩm sai quy định trên đại bàn phường đồng thời phối hợp với các ngành xử lý dứt điểm những tồn tại do đoàn giám sát đã chỉ ra.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Yến – Trưởng ban KT-XH HĐND phường đã đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND phường trong công tác quản lý đảm bảo VSATTP. Đồng chí cũng đề nghị UBND phường tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp xử lý dứt điểm các trường hợp bán thịt di động tại các cụm dân cư trên địa bàn phường, Tăng cường công tác tuyên truyền, có biện pháp xử lý các trường hợp cố tình vi phạm các quy định VSATTP trường trên địa bàn phường; cố gắng khắc phục những tồn tại, hạn chế, bên cạnh đó phối hợp cùng các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền các quy định ATTP đến nhân dân trong đó có lĩnh vực xử lý vi phạm ATTP; tiếp tục tổ chức việc theo dõi, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không để tình trạng tái vi phạm về VSATTP trên địa bàn phường.