Hoạt động khối chính quyền

Giao ban Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, BBT Trang TTĐT phường Phúc Lợi tháng 4/2018
Ngày đăng 04/05/2018 | 15:43  | Lượt xem: 167

Sáng ngày 04/05/2018, tại phòng họp 1 phường Phúc Lợi, Ban chỉ đạo CNTT và BBT Website - BBT Đài phát thanh phường đã họp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2018, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2018

Chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND, Phó trưởng ban chỉ đạo CNTT, Phó trưởng ban biên tập cổng TTĐT. Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin (BCĐ); Ban biên tập trang Thông tin điện tử kiêm Ban biên tập đài phát thanh phường (BBT).

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2018. Trong tháng, BCĐ và BBT đã chỉ đạo, điều hành và thực hiện tốt các công việc có liên quan, các thành viên đã bám sát nhiệm vụ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra: Tổng số tin bài đăng trên cổng thông tin điện từ phường: 34 (33 tin hoạt động, 01 bài viết chuyên sâu). Thực hiện kết luận giao ban CNTT tháng 03/2018 bộ phận CNTT phường đã tổ chức hướng dẫn việc sử dụng hòm thư điện tử công vụ cho 14 tổ trưởng dân phố ; dịch vụ công mức trực tuyến mức độ 3,4 do thành phố và quận triển khai tiếp tục được duy trì; tiếp nhận và vận hành chữ ký số từ ngày 9/4/2018 (tất cả văn bản đi đều được ký số).  Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại:

  • Ngăn thư mục thông tin chung của UBND phường cập nhật chưa đúng bố cục
  • Tồn tại 02 tin đăng tải lên cổng TTĐT quận bị trả về.

Trong tháng 5 bộ phận TNHS&TKQ tiếp nhận quyết định triển khai bộ phận “TNHS&TKQ thân thiện gần dân”

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên BCĐ, BBT phường tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoài Nam kết luận và đề nghị các ngành, các bộ phận trong tháng 5 năm 2018 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

  • Chỉnh sửa phần giởi thiệu chung cho đúng bố cục (Xong trước 10/5).
  • Làm tốt công tác đinh hướng tin bài.
  • Vận hành tốt chuyên mục “Long Biên đẹp, chưa đẹp”.
  • Hoàn thiện hệ thống camera an ninh công cộng trên địa bàn.
  • Bộ phận kế toán, bộ phận VHTT, bộ phận CNTT, bộ phận văn phòng làm rõ nội dung thanh quyết toán tin bài.
  • Thực hiện nghiêm túc quy chế vận hành bộ phận TNHS&TKQ thân thiện gần dân.
  • Duy trì tốt họat động của bộ phận TNHS&TKQ, triển khai thực hiện tốt DVC.