Hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Phúc Lợi giao ban đánh giá kết quả hoạt động công tác tháng 4/2018
Ngày đăng 09/05/2018 | 10:54  | Lượt xem: 196

Sáng ngày 9/5/2018, tại phòng họp số 1, Thường trực HĐND tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động HĐND phường tháng 4/2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018; thống nhất thời gian, nội dung, công tác chuẩn bị kỳ họp thứ VI-HĐND phường lần thứ III nhiệm kỳ 2016-2021

Dự hội nghị có ông Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường;  đại diện lãnh đạo UBND, Thường trực MTTQ, thành viên các ban HĐND phường.

Tại hội nghị bà Nguyễn Thị Loan - Phó chủ tịch HĐND phường đã báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường tháng 4/2018. Qua báo cáo cho thấy, trong tháng Thường trực HĐND phường đã thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với UBND phường về việc thực hiện nghị quyết và kết luận của thường trực HĐND tại kỳ giao ban trước; giám sát thường xuyên công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường; tổ chức giao ban hoạt động HĐND phường và tham dự giao ban hoạt động HĐND quận, hoạt động ban các Ban HĐND quận quý I/2018, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018. Ban kinh tế xã hội giám sát chuyên đề công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường. Qua giám sát ban Kinh tế xã hội đề nghị UBND phường tăng cường công tác chỉ đạo điều hành; công tác tuyên truyền, công tác kiểm các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Duy trì hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri tại trụ sở tiếp dân của phường và thực hiện nghiêm túc các buổi tiếp dân theo lịch. Thông qua hoạt động tiếp công dân, đại biểu HĐND phường đã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, hướng dẫn công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chuyển đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân chuyển đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật.

 Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phát biểu một số nội dung như: Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý trung tâm văn hóa thể dục thể thao phường  và vệ sinh môi trường; công tác chuẩn bị tài liệu cho hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VI-HĐND phường. Cơ bản các đại biểu đều thống nhất về thời gian, nội dung, công tác chuẩn bị kỳ họp thứ VI-HĐND phường lần thứ III nhiệm kỳ 2016-2021 mà Thường trực HĐND phường đã đề xuất.

 Trên cơ sở các ý phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường kết luậnĐể nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đồng chí đề nghị trong tháng 5/2018 thường trực HĐND và các ban HĐND phường cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong sau: Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên về vệ sinh môi trường; thực hiện phương án thu gom rác thải trên địa bàn phường. Đối với UBND phường cần tập trung giải quyết các tồn tại mà đại biểu HĐND trong giám sát thường xuyên đã chỉ ra; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ họp thứ VI-HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.