Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi tổ chức giao ban Tổ dân phố tháng 5/2018
Ngày đăng 01/06/2018 | 15:35  | Lượt xem: 512

Sáng ngày 01/6/2018 tại phòng họp số 1, UBND phường Phúc Lợi họp giao ban Tổ dân phố tháng 5/2018.

Đồng chí Chu Thị Huế Phó bí thư đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí trong thường trực UBND, các bộ phận chuyên môn, Tổ trưởng tổ dân phố. 

Đồng chí Phạm Hoài Nam Phó chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018.    

Tháng 5/2018, UBND phường tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; thực hiện các nhiệm vụ hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập quận; thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp”;  kỷ cương hành chính, duy trì thực hiện tốt mô hình cơ quan điện tử, mô hình chuẩn một cửa, tự kiểm tra công vụ. Chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các ngày lễ, các sự kiện chính trị trong tháng 5/2018.

Tại hội nghị có 3 ý kiến phát biểu tập trung vào các lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; đầu tư xây dựng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

Đồng chí Chu Thị Huế Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường giải đáp ý kiến của các đồng chí cán bộ tổ dân phố và đề nghị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đề nghị các Tiểu ban chỉ đạo hè phân công nhiệm vụ, lịch trực cụ thể đến từng thành viên của tiểu ban; thông báo rõ thời gian sinh hoạt hè để Ban chỉ đạo hè và cha mẹ các cháu được biết.Tổ chức hoạt động vui chơi hè 2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thu hút đông đảo các cháu thiếu niên, nhi đồng tham gia.

2. Đề nghị các tổ dân phố  phối hợp chặt chẽ với cán bộ ủy nhiệm thu,theo dõi đôn đốc các hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đảm bảo chính xác, hiệu quả.

3. Giao các đồng chí Tổ trưởng dân phố thực hiện thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường và quỹ phòng chống thiên tai năm 2018. Thường xuyên cập nhật di biến động và mỗi tháng/lần báo cáo UBND phường.  

4. Các Tổ dân phố tập trung tuyên truyền vận động ủng hộ các quỹ đã phát động, yêu cầu phải có danh sách ghi rõ họ tên, số tiền, chữ ký người ủng hộ.   

5. Công tác phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy: Các tổ dân phố thường xuyên kiểm tra, rà soát các nhà có nguy cơ tốc mái, các điểm ùng ngập và các  cơ sở có nguy cơ chảy nổ cao trên địa bàn. báo cáo kịp thời UBND phường có biện pháp xử lý.  

6. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ trong quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị;  các Tổ dân phố có thông tin kịp thời về các trường hợp xây dựng vi phạm sai phép, không phép và vi phạm trật tự đô thị.

7.  Tập trung  xử lý dứt điểm các công trình xây dựng tồn tại, yêu cầu có lộ trình cụ thể và báo cáo cụ thể  về thời gian phát sinh công trình, các bước xử lý.

 8. Đề nghị các tổ dân phố tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt quy định về TTĐT-TTXD, đồng thời phối hợp với các các bộ phận chuyên môn tập trung thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.