Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi giao ban cơ quan tháng 5/2019
Ngày đăng 24/05/2019 | 14:46  | Lượt xem: 76

Sáng ngày 24/5/2019, UBND phường Phúc Lợi họp giao ban cơ quan để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai công tác tháng 6/2019.

Đồng chí Chu Thị Huế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp. Dự  họp có các đồng chí trong Thường trực UBND, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan phường.

Sau khi nghe báo cáo  đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển công tác tháng 6/2019,  đã có 12 ý kiến phát biểu trao đổi làm rõ thêm các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019.  

Kết luận cuộc họp đồng chí Chu Thị Huế – Phó Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường  đánh giá cao kết quả hoạt động của các bộ phận chuyên môn, và đề nghị các bộ phận cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6:

1. Triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2019, đảm bảo thu nộp đúng quy định.

2. Tuyên truyền làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; duy trì kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền vận động giảm đàn gia súc và hàng tháng có báo cáo kết quả giảm đàn.

3. Tiếp tục xử lý và ngăn chặn các vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và tình trạng đổ trộm phế thải, vật liệu xây dựng trên địa bàn phường.  

4. Tập trung  khắc phục tồn tại về đất đai đối với quỹ đất nông nghiệp, đất công theo kết luận số 316/KL-STNMT-TTr của sở tài nguyên môi trường theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

5. Triển khai kế hoạch tháng hành động vì trẻ em, tổ chức tốt các hoạt động hè năm 2019; kiểm tra đánh giá việc thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2019 gắn chủ đề   “Hành động vì một long Biên Xanh-Sạch- Đẹp-Văn Minh”.