Hoạt động khối chính quyền

Giao ban hoạt động HĐND phường tháng 7/2019
Ngày đăng 07/08/2019 | 17:49  | Lượt xem: 128

Chiều ngày 07/8/2019 tại phòng họp số 1, HĐND phường họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019.

Chủ trì cuộc họp ông Dương Ngọc Dũng Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường. Dự cuộc họp có các ông, bà trong thường trực HĐND, UBND và các ông, bà là thành viên các ban của Hội đồng nhân dân phường.  

Thay mặt thường trực HĐND phường bà Nguyễn Thị Loan Phó chủ tịch HĐND phường báo cáo hoạt động HĐND phường tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019. 

Tại hội nghị có 5 ý kiến thảo luận tập trung vào các lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và giải phóng mặt bằng.

Ông Phạm Hoài Nam Phó Chủ tịch UBND phường tiếp thu y kiến, trả lời các nội dung liên quan đến công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường  

Kết luận hội nghị, ông Dương Ngọc Dũng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm tháng 8/2019 như sau: 

- Thường trực HĐND duy hoạt động giao ban, trực tiếp công dân và giám sát thường xuyên thực hiện chủ đề “ Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”.

- Ban kinh tế - xã hội tổ chức giám sát công tác quản lý, thực hiện các tiêu chí chợ văn minh thương mại.

- Đề nghị UBND phường :

+  Tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân thực hiện công tác GPMB phục vụ dự án nội đồng khu thùng lò - Từ đường.

+  Có biện pháp xử lý kịp thời các vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận động chấm dứt đàn gia súc thả rông./.