Hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Phúc Lợi giao ban công tác tháng 8/2019
Ngày đăng 06/09/2019 | 16:14  | Lượt xem: 80

Chiều ngày 06/9/2019 tại phòng họp số 1, HĐND phường Phúc Lợi họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2019.

Đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch HĐND phường chủ trì cuộc họp. Dự họp có các ông, bà trong thường trực HĐND-UBND thành viên các ban HĐND phường.  

Thay mặt thường trực HĐND, đồng chí Nguyễn Thị Loan Phó chủ tịch HĐND phường báo cáo kết quả hoạt động tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2019.

Tháng 8/2019 Thường trực HĐND, đại biểu HĐND phường đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân; giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ VIII - HĐND phường. Phối hợp với Thường trực HĐND quận khảo sát công tác quản lý trật tự xây dựng các dự án vốn ngoài ngân sách; các ban HĐND thực hiện công tác khảo sát, giám sát thực hiện chủ đề năm 2019.

Tại cuộc họp có 5 ý kiến tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng & vệ sinh môi trường.   

Đồng chí Đinh Tiến Cương - Phó chủ tịch UBND phường tiếp thu ý kiến và trao đổi làm rõ một số nội dung ý kiến cuộc họp.   

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Ngọc Dũng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị  trong tháng 9/2019 thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND phường tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:  

- Duy trì trực tiếp công dân; thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND, Giám sát thường xuyên công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, giải quyết đơn và thực hiện kỷ lụật kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức.   

- Các Ban HĐND giám sát thường xuyên việc thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp”. Ban kinh tế xã hội khảo sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường trên địa bàn phường 

- UBND phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ VIII; trả lời đơn thư công dân theo phiếu chuyển số 44/PC-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND phường. Giải quyết và xử lý dứt điểm các vi phạm TTĐT&VSMT còn tồn tại như đàn trâu bò thả rông, bán thịt lợn trong khu dân cư và các vi phạm mới phát sinh./.