Hoạt động khối chính quyền

Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Phúc Lợi giám sát công tác quản lý thực hiện các tiêu chí chợ văn minh thương mại
Ngày đăng 18/09/2019 | 14:32  | Lượt xem: 96

Thực hiện kế hoạch chương trình giám sát năm 2019 của Thường trực HĐND, các ban của HĐND phường, sáng ngày 17/9/2019, tại phòng họp số 1 UBND phường, Ban Kinh tế- xã hội HĐND phường đã giám sát công tác quản lý thực hiện các tiêu chí chợ văn minh thương mại tại 02 chợ trên địa bàn phường.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến  – Trưởng ban KT-XH HĐND phường làm trưởng đoàn. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Cương – Phó chủ UBND phường; các đồng chí trong Ban Kinh tế- xã hội HĐND phường, các đồng chí cán bộ phụ trách công tác kinh tế. 

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Phúc Lợi, trong năm 2019 dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy –HĐND-UBND phường và sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể cùng với sự quyết tâm trong công tác quản lý thực hiện các tiêu chí chợ  VMTM, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục nhằm nâng cao ý thức của các hộ kinh doanh, người dân trong chấp hành các tiêu chí chợ VMTM. Ủy ban nhân dân phường đã chủ động phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra chấp hành thực hiện các tiêu chí chợ VMTM tại 02 chợ May 10 và chợ Phúc Lợi thường xuyên và liên tục. Các tiêu chí bắt buộc cả 0 chợ đều đảm bảo đúng quy định

Cùng với việc đánh giá những kết quả đạt được, tại buổi giám sát, các đồng chí trong đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ một số điểm tồn tại trong công tác quản lý thực hiện các tiêu chí chợ VMTM; Cơ sở vật chất chưa đảm bảo, thực hiện niêm yết công khai các nội dung theo quy định chưa đầy đủ, chưa ghi chép đầy đủ những phản ánh của  thương nhân và người tiêu dùng, còn để rác tồn đọng qua đêm, khu vực giết mổ gia cầm chưa đúng quy định, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán còn nhiều, hàng hóa bày chưa có tem nhãn mác theo quy định, 1 số hộ kinh doanh thực phẩm chín còn chưa thực hiện đúng quy định ATTP…..

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Cương – Đảng ủy viên -  Phó Chủ tịch UBND phường tiếp thu ý kiến tham gia của đoàn giám sát, yêu cầu bộ phận chuyên môn tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí chợ VMTM tại 02 chợ; kịp thời phát hiện những tồn tại yêu cầu các hộ kinh doanh chấp hành tốt các quy định. Đồng thời phối hợp với các ngành xử lý dứt điểm những tồn tại do đoàn giám sát đã chỉ ra.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Yến – Trưởng ban KT-XH HĐND phường đã đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND phường trong công tác quản lý thực hiện các tiêu chí chợ VMTM. Đồng chí cũng đề nghị UBND phường tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp xử lý dứt điểm các trường hợp bán thịt di động tại các cụm dân cư trên địa bàn phường, Tăng cường công tác tuyên truyền, có biện pháp xử lý các trường hợp cố tình vi phạm các quy định VSATTP tại 02 chợ; cố gắng khắc phục những tồn tại, hạn chế, bên cạnh đó phối hợp cùng các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền các tiêu chí chợ VMTM tới các hộ kinh doanh; tiếp tục tổ chức việc theo dõi, nhắc nhở các hộ kinh doanh tại chợ chấp hành tốt các quy định về  VSATTP, VSMT. Xây dựng tiến độ cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế. Phấn đấu năm 2019 02 chợ đạt tiêu chí chợ VMTM.