Hoạt động khối chính quyền

UBND phường Phúc Lợi giao ban cơ quan tháng 9/2019
Ngày đăng 24/09/2019 | 16:59  | Lượt xem: 86

Chiều ngày 24/9/2019 tại phòng họp số 1, UBND phường Phúc Lợi họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9, triển khai công tác tháng 10/2019.

Đồng chí Đinh Tiến Cương - ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Thường trực UBND, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng UBND phường.

Tại cuộc họp có 10 ý kiến phát biểu tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn như: Công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; công tác thuế; đảm bảo an sinh xã hội; giải quyết đơn thư; quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường vv… 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Tiến Cương - ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường ghi nhận kết quả, các ngành, bộ phận chuyên môn đã đạt được trong tháng 9/2019,  đồng thời  yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Yêu cầu các bộ phận thực hiện nghiêm túc quy trình xử lý văn bản, lịch công tác tuần, mô hình cơ quan điện tử.

2. Giao các ngành thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của UBND quận về quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Giao bộ phận ĐCXD tham mưu xác nhận diện tích đất, thông báo thu hồi đất đối với dự án tuyển đường 13,5m (ngõ 279) trình UBND quận.

4. Giao bộ phận kế toán tổng hợp rà soát các nội dung thu chi và tham mưu lãnh đạo gửi thông báo đến các đơn vị, TDP, CB,CC, NLĐ biết và thực hiện các nội dung thu chi.

5. Yêu cầu các ngành thực hiện nghiêm túc quy trình thanh toán nội bộ.

6. Giao các ngành bộ phận chuyên môn rà soát lại các chỉ tiêu, KH năm và thàm mưu lãnh đạo các giải pháp để thực hiện xong trước 30/9/2019 gửi về bộ phận văn phòng để tổng hợp.

7. Giao văn phòng HĐND-UBND phường khẩn trương ban hành thông báo phân công nhiệm vụ bộ phận địa chính-xây dựng và bộ phận văn phòng HĐND-UBND phường./.