Hoạt động khối chính quyền

Giao ban HĐND phường 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng 03/10/2019 | 16:44  | Lượt xem: 98

Sáng ngày 02/10/2019 tại phòng họp số 1, HĐND phường Phúc Lợi họp đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì cuộc họp. Dự họp có các ông, bà trong thường trực HĐND-UBND và thành viên các ban HĐND phường.

Thay mặt thường trực HĐND, đồng chí Nguyễn Thị Loan Phó chủ tịch HĐND phường báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Trong báo cáo nêu rõ những kết quả hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm như: Thường trực HĐND phường đã tập trung chỉ đạo chủ động, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng tinh thần chủ đề năm của Thành phố, Quận, phường, ban hành chương trình và tổ chức tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn của phường; Chủ động trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VIII - HĐND phường khoá III để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm, quyết định các giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 và các nội dung thuộc thẩm quyền; Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND phường đã triển khai 13 nội dung giám sát, khảo sát, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn; Công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư được Thường trực HĐND thực hiện theo đúng quy định; Thường trực, Đại biểu HĐND phường đã nghiêm túc thực hiện tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân của phường, đã tổ chức 66 buổi/132 lượt đại biểu tiếp dân tiếp 10 lượt công dân…Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động HĐND phường còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như việc khảo sát công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường chưa thực hiện thường xuyên; Công tác đôn đốc trong giám sát còn hạn chế, chưa đảm bảo tiến độ.

Tại cuộc họp có 5 ý kiến tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng & vệ sinh môi trường. Đồng chí Đinh Tiến Cương - Phó chủ tịch UBND phường tiếp thu ý kiến và trao đổi làm rõ một số nội dung ý kiến cuộc họp.   

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm, cụ thể:

1. Đôn đốc thực hiện các kết luận sau khảo sát, giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và các Ban HĐND phường.

2. Duy trì chế độ giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND với các Ban, UBND, UBMTTQ phường.

3. Tổ chức tốt kỳ họp thứ IX-HĐND phường, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của HĐND trong việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và những vấn đề quan trọng thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND. Tiếp tục nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn. Các Ban của HĐND làm tốt công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết phục vụ kỳ họp thứ IX-HĐND phường đảm bảo đúng quy định.

4. Tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường, cử đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, Thành phố và Quận đảm bảo đúng, đủ thành phần. Đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, đề cao trách nhiệm của Thường trực, các Ban và Đại biểu HĐND phường trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri.

5. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo lịch; kịp thời chuyển các nội dung đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân tới các cơ quan chức năng để giải quyết./.