Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi tổ chức giao ban tổ dân phố, BCĐ 197 tháng 9/2019; triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố, sắp xếp lại quy mô tổ dân phố theo thông tư 14/2018/TT-BNV.
Ngày đăng 08/10/2019 | 10:43  | Lượt xem: 281

Chiều ngày 07/10/2019, tại hội trường, Đảng ủy - UBND phường Phúc Lợi tổ chức giao ban tổ dân phố, Ban chỉ đạo 197 tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2019 và tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố theo Đề án 15-ĐA/QU của Ban thường vụ quận ủy Long Biên, sáp nhập tổ dân phố theo thông tư 14/2018/TT-BNV.

Đồng chí  Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và đồng chí Chu Thị Huế - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND phường, trưởng các ngành đoàn thể, lãnh đạo các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phó chủ tịch UBND phường báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2019 với những kết quả nổi bật như: Tập trung công tác thu, chi ngân sách; Xác nhận 182 tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Tiếp tục triển khai các bước trong công tác GPMB thực hiện dự án xây dựng tuyến đường 13,5m; Tặng 18 xuất quà của quận và phường đến các cháu có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nhân dịp tết trung thu với số tiền 5.400.000 đồng, hỗ trợ kinh phí cho 14 tổ dân phố để tổ chức các hoạt động vui tết trung thu; Chỉ đạo các trường khai giảng năm học 2019-2020 đảm bảo đúng kế hoạch; Tổ chức thành công hội nghị khuyến học, đã khen thưởng 15 tập thể, 145 cá nhân...Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại như: Công tác kiểm tra các vi phạm TTXD chưa kịp thời vẫn còn tình trạng xây dựng sai phép, xây dựng không phép trên đất ao vườn. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10, đồng chí Chủ tịch UBND phường yêu cầu các bộ phận chuyên môn cần bám sát kế hoạch, chương trình công tác, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã quán triệt nội dung các văn bản, chủ trương của Trung ương, thành phố và quận: Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội; Thông tư số 14/2018/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực hiện Đề án 15-ĐA/QU của Quận ủy Long Biên, Đảng ủy phường đã xây dựng phương án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố, theo đó sẽ thực hiện bố trí 02 người hoạt động không chuyên trách/01 tổ dân phố để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 3 chức danh theo quy định. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp phường sẽ bố trí tối đa 7 người để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 9 chức danh người hoạt động không chuyên trách, trong đó không bố trí kiêm nhiệm đối với 2 chức danh Văn phòng Đảng ủy và Phó chỉ huy trưởng quân sự.

Đối với chủ trương sáp nhập tổ dân phố, sau khi rà soát, xem xét các yếu tố, Đảng ủy, HĐND, UBND phường thống nhất đề xuất UBND quận giữ nguyên quy mô tổ dân phố như hiện tại. Lý do năm 2015 đã tiến hành ghép, sáp nhập các tổ dân phố, đến nay các tổ hoạt động ổn định, hiệu quả. Về ranh giới, vị trí địa lý, địa hình các tổ dân phố hoàn toàn phù hợp với đặc điểm dân cư, phong tục, tập quán sinh hoạt cộng đồng.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND phường triển khai phương án, các đại biểu dự hội nghị bày tỏ sự nhất trí cao đối với phương án đề ra và việc đề xuất giữ nguyên các tổ dân phố là hoàn toàn phù hợp.

Xác định nhiệm vụ sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố trên địa bàn phường nhằm: Tinh giản, gọn nhẹ bộ máy tại cơ sở; Giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ; Tăng thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách; Giảm chi ngân sách cho hệ thống chính trị cơ sở. Việc sắp xếp, ghép, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố được thực hiện từng bước, thận trọng, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định; đảm bảo sự ổn định, không bị xáo trộn hệ thống chính trị ở cơ sở./.