Hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Phúc Lợi giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 17/10/2019 | 08:17  | Lượt xem: 105

Sáng nay, ngày 16/10/2019, tại Phòng họp, HĐND phường Phúc Lợi đã tiến hành giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 theo kế hoạch 16/KH-HĐND ngày 27/9/2019.

Ông Dương Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐND phường, trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi giám sát. Đoàn giám sát còn có các ông, bà Thường trực HĐND, các ban HĐND phường. Đại diện UBND phường, bà Chu Thị Huế - Chủ tịch UBND và một số ngành có liên quan.

Đoàn giám sát đã được nghe đại diện UBND phường trình bày báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế xã hội, dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019. Báo cáo nêu rõ kết quả đã đạt được trong việc tổ chức triển khai, trong đó nổi bật là kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, cụ thể: 2/6 chỉ tiêu vượt kế hoạch giao gồm chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và chỉ tiêu số hộ thoát nghèo trong năm; dự kiến đạt 2/6 chỉ tiêu về số hộ, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và số tổ dân phố, tỷ lệ tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”; riêng nhóm chỉ tiêu dân số thì mức giảm tỷ suất sinh thô đạt nhưng mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+ không đạt. Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế, đó là: một số chỉ tiêu thu còn thấp như thuế xây dựng, hoa lợi công sản; vi phạm TTXD-TTĐT chưa được xử lý kịp thời; ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ chưa cao.

Tại buổi giám sát đã có 6 ý kiến phát biểu tập trung vào lĩnh vực TTĐT-TTXD, đầu tư xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách. Bà Chu Thị Huế - Chủ tịch UBND phường thay mặt UBND tiếp thu, giải thích làm rõ một số nội dung liên quan đến các lĩnh vực công tác mà đoàn giám sát nêu ra.

Sau khi nghe các thành viên đoàn giám sát và đại diện UBND phường làm rõ các nội dung, ông Dương Ngọc Dũng - Chủ toạ hội nghị đã kết luận, tập trung vào các vấn đề sau:

1. Đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ giám sát của UBND phường chu đáo, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

2. Đề nghị UBND phường tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 3 tháng cuối năm trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là công tác quản lý TTXD-TTĐT, thu, chi ngân sách.

3. Quan tâm chỉ đạo khắc phục tồn tại sau giám sát, khảo sát./.