Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường Phúc Lợi với công tác phát triển hội viên xây dựng tổ chức hội vững mạnh
Ngày đăng 08/08/2016 | 08:18  | Lượt xem: 386

Xác định công tác phát triển hội viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, mang tính lâu dài trong xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Thời gian qua, Hội LHPN phường Phúc Lợi đã tích cực triển khai phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, trong đó chú trọng công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi tổ hội. Nhằm thu hút, vận động chị em phụ nữ trong độ tuổi tham gia sinh hoạt, hưởng ứng thực hiện các phong trào do Hội phát động.

Hiện nay Hội LHPN phường có 18 chi hội, trong đó có 14 chi hội tổ dân phố, và 4 chi hội đặc thù gồm chi hội trường mầm non Phúc Lợi, chi hội trường Mầm non Tuổi Hoa , chi hội Chợ Phúc Lợi, chi hội cơ quan phường với tổng số 2070 hội viên. Các chi hội phụ nữ đã phát huy vai trò vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt các phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Nhằm nâng cao chất sinh hoạt hội viên, Hội LHPN phường đã soạn và phát hành tài liệu, hướng dẫn sinh hoạt hội viên hàng quý cho các chi hội với những nội dung trọng tâm cơ bản, dễ hiểu với các chuyên đề cụ thể và câu hỏi, đáp dễ hiểu, dễ nhớ, giúp hội viên nắm bắt và  thảo luận trong sinh hoạt. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ phường chỉ đạo các chi hội thường xuyên quan tâm, đổi mới phương thức sinh hoạt, chọn một số chi hội làm điểm để tổ chức hoạt động thông qua các hình thức truyền thông, nói chuyện chuyên đề, hội thi, hội diễn, hái hoa dân chủ...; ngoài ra, nội dung sinh hoạt còn có thể đưa vào các tiểu phẩm hài với lời văn ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ để lại ấn tượng thông điệp tuyên truyền...đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia. 

Chi hội 13 tổ chức thi hái hoa dân chủ tại buổi sinh hoạt 8/3/2016

Chi hội 5 tổ chức cấp phát làn nhựa cho hội viên thực hiện mô hình hạn chế sử dụng túi nilon

Bên cạnh đó Hội đã tập trung chăm lo quyền và lợi ích của hội viên như: tổ chức tốt các hoạt động nâng cao kiến thức, cho vay vốn phát triển kinh tế gia đình; thăm hỏi, giúp đỡ động viên, khen thưởng kịp thời những gia đình tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện ở địa phương; ...góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên phụ nữ.

Thường trực hội tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Vận động cán bộ Hội tích cực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người cán bộ Hội, chủ động học tập nâng cao trình độ, kiến thức bằng các hình thức phù hợp, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp trên tổ chức, tăng cường hình thức tự học qua thực tế công tác Hội. Chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra; xây dựng kế hoạch hoạt động và phối hợp triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội. Cán bộ Hội cơ sở đăng ký và phấn đấu đạt danh hiệu "Cán bộ Hội cơ sở giỏi".

Ngoài ra, các cấp Hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ hội viên phụ nữ, phấn đấu thực hiện mục tiêu về xây dựng người phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa: "Yêu nước, có sức khoẻ, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu"; Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiên 4 phẩm chất đạo đức: "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội nghị tuyên truyền an toan thực phẩm

  Chỉ đạo các Chi hội rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng hội viên. Cải tiến trong việc cập nhật sổ sách quản lý hội viên. Phát huy vai trò chủ động của hội viên trong xây dựng chi hội chủ động công tác; thực hiện các giải pháp đổi mới nội dung và phương pháp sinh hoạt ở các chi hội phụ nữ.

Hội viên tích cực tham gia các hoạt động VHVN-TDTT

Trong thời gian sắp tới, hội tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chú trọng tập hợp hội viên phụ nữ, từng bước thực hiện mục tiêu đoàn kết các tầng lớp phụ nữ, huy động tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động phong trào hội, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016.