Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường Phúc Lợi tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHPN quận Long Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày đăng 10/08/2016 | 15:48  | Lượt xem: 350

Sáng ngày 10/8/2016, tại hội trường UBND, Hội LHPN phường Phúc Lợi đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Quận cho hơn 160 cán bộ, hội viên nòng cốt trên địa bàn phường.

Dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết có đồng chí Đinh Thị Việt Hà – Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Long Biên; dự có đồng chí Nguyễn Thị Yến – Đảng ủy viên, chủ tịch Hội LHPN phường; các đồng chí trong Ban chấp hành Hội LHPN phường, chi hội trưởng, chi hội phó và trên 120 hội viên nòng cốt của các chi hội trên địa bàn phường.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó tịch Hội LHPN Quận Long Biên đã truyền đạt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 3 phần: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội; chương trình công tác toàn khóa; Nội dung, kế hoạch hành động của cơ sở Hội triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ quận Long Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với cách truyền đạt ngắn gọn, xúc tích cùng với những hình ảnh minh họa cụ thể cho từng nội dung, chương trình công tác đã giúp cho các đại biểu nắm bắt sâu sắc hơn về những kết quả đã được của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn quận nhiệm kỳ 2011-2016; xác định rõ nhiệm vụ công tác hội trong việc triển khai các chương trình, kế hoạch công tác, phát động các phong trào thi đua trong nhiệm kỳ 2016-2021.  

Nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Hội LHPN phường cần tiếp tục đổi mới hoạt động tổ chức Hội, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chi tổ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới; phát huy tinh thần đoàn kết, vận động hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn phường phát huy tiềm năng, nội lực, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, nếp sống văn minh đô thị; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên phụ nữ.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến  - Đảng ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN Phường thay mặt cán bộ hội viên lĩnh hội các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí khẳng định việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Phụ nữ quận Long Biên lần thứ III  có ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ. Trong thời gian tới, Hội LHPN phường sẽ bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết để xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa các nội dung gắn với Nghị quyết Đại hội Hội LHPN phường Phúc Lợi lần thứ XXIII và triển khai đến 100% cán bộ hội viên trên toàn phường, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.