Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

UBMMTQ phường Phúc Lợi: Những kết quả nổi bật công tác Phong trào Mặt trận 7 tháng đầu năm 2016
Ngày đăng 15/08/2016 | 09:30  | Lượt xem: 446

Trong 7 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi đã tích cực chủ động, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Ngay từ đầu năm ban thường trực MTTQ phường đã xây dựng 16 kế hoạch công tác và triển khai việc tổ chức thực hiện đến các đoàn thể, các ban công tác MT tổ dân phố  trọng tâm là: Công tác tuyên truyền và phối hợp tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, công tác thi đua khen thưởng, công tác giám sát phản biện xã hội,  công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn 7 tháng đầu năm, kế hoạch tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân phường và các tổ dân phố năm 2016, kế hoạch vận động quỹ: "Vì người nghèo", quỹ "vì Trường Sa thân yêu", ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do xâm nhập mặn, hạn hán.

Công tác tuyên truyền và phối hợp tổ chức bầu cử đã được triển khai cụ thể đến các tổ chức thành viên, đến các ban công tác MT tổ dân phố, từ đó triển khai sâu rộng đến nhân dân, bằng nhiều hình thức tuyên truyền như; trên hệ thống truyền thanh, các hội nghị tổ dân phố,trong TXCT do vậy kết quả bầu cử đại biểu Quốchội khóa XIV, và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả tốt, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99,74% có 2 đơn vị đạt 100%. bầu đủ và bầu trúng số đại biểu được bầu ở quốc hội và HĐND các cấp.

Phối hợp với UBND phường tổ chức tốt các hội nghị đại biểu nhân dân 14 tổ dân phố và hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2016, tổ chức phân công thực hiện nghị quyết hội nghị cụ thể cho các đoàn thể, tổ dân phố. Thường xuyên giám sát đôn đốc việc thực hiện theo tháng, quý giắn với giám sát thực hiện mô hình khoán quản trong quản lý đô thị của MTTQ. Bộ mặt đô thị của phường 7 tháng đầu năm 2016 đã có nhiều thay đổi khang trang, sạch đẹp hơn.

Các cuộc vận động ủng hộ các loại quỹ, được đông đảo nhân dân ủng hộ và đạt kết quả tốt như: "quỹ đền ơn đáp nghĩa"trên 55.000.000đ, "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" được 73.590.000đ, vận động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do xâm nhập mặn, hạn hán 23.745.000 đ, Quỹ "Vì người nghèo 2016" đến nay đã vận động được: 35.000.000 đồng, MTTQ quận đã có quyết định trích quỹ Người nghèo để xây dựng 4 nhà đại đoàn kết cho 4 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở của phường với số tiền là 60.000.000 đ/nhà, MTTQ phường cùng với các hộ đã triển khai thực hiện, sẽ được hoàn thành trước ngày 18/11/2016.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành kèm theo Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ban thường trực MTTQ phường đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào (dự thảo) báo cáo phát triển kinh tế xã hội nhiệm kì 2016 -2021 của UBND phường trình kỳ họp thứ II-HĐND phường.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tiếp theo, UBMTTQ phường sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Nâng cao chất lượng trong việc thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội với chính quyền, lực lượng vũ trang trong công tác dân vận. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân./.