Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Công đoàn phường Phúc Lợi họp triển khai nhiệm vụ quí I/2017
Ngày đăng 14/02/2017 | 17:03  | Lượt xem: 392

Sáng ngày 14/2/2017 tại phòng họp UBND phường, Ban chấp hành công đoàn Phườngg Phúc Lợi tổ chức họp triển khai nhiệm vụ quí I năm 2017.

Dự họp có các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn Phường; đồng chí Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch Công đoàn phường chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Chủ tịch công đoàn triển khai nhiệm vụ quí I năm 2017. Sau khi thảo luận, Ban chấp hành công đoàn Phường thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý I/2017, cụ thể như sau:

- Thông qua dự thảo qui chế thu, chi tài chính công đoàn Phường Phúc Lợi năm 2017;

- Thành lập các tổ công đoàn trong cơ quan phường;

- Thống nhất tổ chức sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn trong tháng vào 1 ngày.

Về nội dung qui chế thu chi tài chính công đoàn, đồng chí chủ tịch công đoàn giao đồng chí Linh gửi  văn bản dự thảo qui chế tới toàn thể các đoàn viên công đoàn có ý kiến đóng góp để hoàn thiện qui chế xong trước ngày 17 tháng 2 năm 2017.

Việc thành lập tổ công đoàn: Thành lập 03 tổ công đoàn và phân công 03 đồng chí trong công đoàn làm tổ trưởng: đồng chí Phạm Trường Duyệt tổ trưởng tổ công đoàn khối Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thi làm tổ trưởng tổ công đoàn khối Kinh tế, đồng chí Lê Thị Huyền làm tổ trưởng tổ công đoàn khối văn xã.

Việc tổ chức sinh nhật cho các đoàn viên sẽ tổ chức một tháng một lần vào đầu các tháng, bắt đầu thực hiện vào tháng 3 năm 2017.

Kết  thúc cuộc họp, 100% thành viên ban chấp hành nhất  trí với nhiệm vụ triển khai của đồng chí chủ tịch công đoàn phường Phúc Lợi.