Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội nghị triển khai nhiệm vụ Công đoàn tháng 3 năm 2017
Ngày đăng 23/02/2017 | 16:25  | Lượt xem: 614

Ngày 23 tháng 2 năm 2017, Ban Chấp hành công đoàn cơ quan phường Phúc Lợi tổ chức họp giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2017.

    Dự họp có các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn Phường, các đồng chí tổ trưởng các tổ công đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch Công đoàn phường chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã nghe đồng chí Chủ tịch công đoàn triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2017, gồm những nhiệm vụ trọng tâm:

   - Triển khai kế hoạch kiểm tra của Ban Chấp hành công đoàn cơ quan phường năm 2017.

   - Triển khai kế hoạch tổ chức khám chữa bệnh cho đoàn viên công đoàn năm 2017

   - Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

   - Kiện toàn đồng chí Nguyễn Thị Hồng là tổ trưởng tổ công đoàn khối kinh tế

   Cũng tại hội nghị, đồng chí chủ tịch công đoàn đã giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu từng đồng chí trong Ban Chấp hành cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được phân công theo các kế hoạch. Bên cạnh đó chú trọng công tác tổ chức các hoạt động đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và thiết thực

   Kết  thúc cuộc họp, 100% thành viên ban chấp hành nhất  trí với nhiệm vụ triển khai của đồng chí chủ tịch công đoàn phường Phúc Lợi./.