Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

MTTQ phường Phúc Lợi sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2017
Ngày đăng 30/03/2017 | 17:02  | Lượt xem: 1264

Sáng ngày 29/3/2017 tại Hội trường, Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác MTTQ, TTND, GSĐTCCĐ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thìn – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên; đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy – CT HĐND phường; đồng chí Nguyễn Văn Chiêu – UVTV – Chủ tịch UBMTTQ phường; Thường trực Hội đồng nhân nhân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQ; các ông bà ủy viên Ủy ban MTTQ, thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư công cộng đồng và Trưởng ban Công tác Mặt trận 14 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Chiêu - Chủ tịch UBMTTQ phường, thông qua báo cáo công tác Mặt trận tổ quốc; Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc – Phó chủ tịch UBMTTQ phường trình bày báo cáo kết quả công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng quý I/2017, nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2017, theo đó: Trong quý I/2017, Mặt trận Tổ quốc  phường Phúc Lợi đã tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đạt hiệu quả. Mặt trận đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước, tuyên truyền thực hiện 06 quy chế dân chủ tại cơ sở... đến toàn thể cán bộ, nhân dân được thông qua các hội nghị và trên hệ thống truyền thanh của phường; Tập trung chỉ đạo 14/14 tổ dân phố tổ chức thành công hội nghị nhân dân năm 2017; Tổ chức 01 hội nghị phản biện xã hội và dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của HĐND phường đạt yêu cầu và kế hoạch đề ra. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tang văn minh tiến bộ, trong quý có 16 người qua đời thì có 14 người thực hiện hỏa táng đạt 87,5%. Duy trì tốt hoạt động TTND, GSĐTCCĐ…

Hội nghị đã có 03 ý kiến phát biểu tham luận về một số lĩnh vực như: Công tác TTĐT, VSMT, công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể, công tác giám sát cộng đồng…

Cũng tại Hội nghị này UBMTTQ phường đã triển khai kế hoạch của UBMTTQ  phường Phúc Lợi về việc phát động ủng hộ quỹ " vì người nghèo" năm 2017 tới các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Dương Thị Thìn –  Phó chủ tịch UBMTTQ quận và đồng chí  Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận những kết quả đạt được quý I/2017 của Mặt trận Tổ quốc, Ban thanh tra nhân dân, gián sát đầu tư cộng của cộng đồng. Các đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với nhân dân, hướng về TDP một cách thiết thực và hiệu quả, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong lĩnh vực đô thị góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương trong năm 2017.