Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Đoàn đại biểu thanh niên Phường Phúc Lợi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Long Biên lần thứ III
Ngày đăng 27/04/2017 | 15:48  | Lượt xem: 489

Trong 2 ngày 23, 24/4/2017, tại hội trường Khu Liên cơ quận Long Biên, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Long Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Đoàn đại thanh niên Phường Phúc Lợi tham dự đại hội có 4 đại biểu chính thức đại diện cho 138 Đoàn viên trong toàn phường. Tham gia đoàn đại biểu có đ/c Phạm Trường Duyệt - ĐUV, Bí thư Đoàn phường làm trưởng đoàn.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Long Biên lần thứ III , nhiệm kỳ 2017 – 2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ toàn quận, đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác  Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Long Biên đang quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị Quyết  Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI , Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị Quyết  Đại Hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Long Biên nhiệm kỳ 2012 – 2017; xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Long Biên nhiệm kỳ 2017 – 2022; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đoàn cấp trên, bầu Ban Chấp hành quận đoàn Long Biên khóa III, bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV. Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm " Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên góp phần xây dựng quận Long Biên văn minh, từng bước hiện đại". 

Đoàn đại biểu thanh niên phường Phúc Lợi dự đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Long Biên lần thứ III

Các đại biểu của Phường Phúc Lợi đã tham dự đầy đủ các nội dung chương trình Đại hội, tích cực tham gia thảo luận đóng góp ý kiến thảo luận tại tổ đại biểu về Báo cáo trình tại Đại hội, thảo luận ứng cử, đề cử nhân sự tham gia Ban chấp hành Đoàn Quận khóa III, nhân sự tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội, lần thứ XV.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội

Với tinh thần "Đoàn kết – Xung kích - Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển", trong phiên làm việc thứ nhất các đại hội đã bầu được 31 đồng chí ưu tú vào BCH Quận đoàn khóa III và bầu đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm giữ chức Bí thư Quận đoàn. Tại Hội nghị BCH lần thứ nhất đã bầu 8 đồng chí trong Ban thường vụ khóa mới, 2 đồng chí giữ chức Phó Bí thư, bầu ra Ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Quận đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí Phạm Trường Duyệt – ĐUV, Bí thư Đoàn phường Phúc Lợi đã được bầu là Ủy viên Ban Thường vụ Quận đoàn khóa III và vinh dự được Đại hội bầu là đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội thành công tốt đẹp như một sự khẳng định những thành tích, sự cố gắng, nỗ lực của tuổi trẻ quận trong 5 năm qua, mở ra những cơ hội mới cho tuổi trẻ quận, hứa hẹn một nhiệm kỳ mới với nhiều hoạt động hiệu quả, sáng tạo và thành tích mới.  Để đóng góp vào những kết quả chung của tuổi trẻ Quận Long Biên, Tuổi trẻ Phúc Lợi quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Long Biên lần thứ III./.