Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

MTTQ phường Phúc Lợi sơ kết giữa nhiệm kỳ 2014-2019
Ngày đăng 03/07/2017 | 09:02  | Lượt xem: 1362

Sáng ngày 30/6/2017 tại Hội trường, Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2014-2019; sơ kết công tác MTTQ, TTND, GSĐTCCĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thìn – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên; đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy – CT HĐND phường; đồng chí Nguyễn Văn Chiêu – UVTV – Chủ tịch UBMTTQ phường; Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân nhân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQ; các ông bà ủy viên Ủy ban MTTQ, thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư công cộng đồng và Trưởng ban Công tác Mặt trận 14 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Hội nghị đã nghe các đồng chí thường trực UBMTTQ phường, thông qua báo cáo công tác Mặt trận tổ quốc giữa nhiệm kỳ 2014-2019; báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm công tác MTTQ; báo cáo kết quả công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017, Qua báo cáo cho thấy trong thời gian vừa qua,  MTTQ phường Phúc Lợi đã có nhiều cố gắng, chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện từ ban thường vụ đến ban công tác mặt trận. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ của HĐND-UBND và các tổ chức thành viên,  Mặt trận Tổ quốc  phường Phúc Lợi đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ hàng năm, nổi bật là công tác tham mưu, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt như: Thực hiện tốt công tác hiệp thương bầu tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2015-2017, công tác giới thiệu, hiệp thương người tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021. Các cuộc vận động lớn của MTTQ và vận động ủng hộ đột xuất hàng nam đều được triển khai thực hiện đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt. Công tác giám sát của MTTQ trong hệ thống chính trị, góp phần làm ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội, tạo sự đoàn kết đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dưng phường Phúc Lợi ngày càng phát triển…

Hội nghị đã có 05 ý kiến phát biểu tham luận của các ông bà trưởng ban công tác mặt trận và tổ chức thành viên. Các ý kiến cơ bản nhất trí với báo cáo đồng thời trao đổi làm rõ thêm kết quả hoạt động của MTTQ về công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, ủng hộ các cuộc vận động và thực hiện kế hoạch giám sát theo quyết định 217; Công tác TTĐT, VSMT, công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể, công tác giám sát cộng đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Dương Thị Thìn –  Phó chủ tịch UBMTTQ quận và đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2014-2019 và 6 tháng đầu năm 2017 của Mặt trận Tổ quốc, Ban thanh tra nhân dân, gián sát đầu tư cộng của cộng đồng. Các đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với nhân dân, hướng về TDP một cách thiết thực và hiệu quả, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong lĩnh vực đô thị góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương trong năm 2017.

 Đồng chí Dương Thị Thìn - PCT MTTQ quận phát biểu chỉ đạo hội nghị