Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội nông dân phường tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012-2017
Ngày đăng 28/08/2015 | 07:24  | Lượt xem: 149

Sáng ngày 25/8/2015, tại hội trường Hội nông dân phường đã tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Sáng ngày 25/8/2015, tại hội trường Hội nông dân phường đã tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2017.

          Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chiêu- UVTV Đảng ủy - phụ trách các đoàn thể; các đồng chí ủy viên  Ban chấp hành Hội nông dân phường, chi hội trưởng, chi hội phó chi hội nông dân.

          Tại hội nghị sơ kết, đồng chí Đặng Văn Hiển -  Chủ tịch Hội Nông dân phường thay mặt Ban chấp hành Hội báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết các cấp Hội Nông dân. Trong nửa nhiệm kỳ qua Hội nông dân ( HND) phường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của thường trực HND quận, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, tạo điều kiện của UBND, sự kết hợp chặt chẽ có hiệu quả của các ban ngành đoàn thể từ phường đến tổ dân phố; sự đoàn kết nhất trí của toàn thể cán bộ hội viên. Hàng năm HND phường Phúc Lợi luôn đổi mới trong công tác chỉ đạo và kiểm tra giám sát; làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. HND đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 15 buổi tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của đại hội Đảng các cấp, các chính sác pháp luật của nhà nước có liên quan đến nông dân cho 2.040 lượt hội viên nông dân; Vận động, kết nạp 40 hội viên nâng số hội viên 920 hội viên; Thu nộp hội viên hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu quận giao; Ngoài ra HND đã là tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên thực hiện nhân rộng các mô hình chăn nuôi thủy sản trên diện tích ruộng trũng, mở rộng quy mô trang trại trồng cây ăn quả, khai thác diện tích mặt nước để nuôi cá thương phẩm, chăn nuôi gia cầm tạo thêm nhiều việc làm tăng thu nhập cho hội viên nông dân, xây dựng mô hình kinh tế tập thể phát triển tốt mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là  mô hình nuôi cá đồng của hội viên Nguyễn Văn Bạo - tổ 1; mô hình trồng cây ăn quả của hội viên Kiều Thị Huệ - Tổ 5, Kiều Văn Đức - tổ 6…. ; Tổ chức 08 lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả, vệ sinh an toàn cho người sản xuất và chế biến rau quả an toàn cho 725 lượt hội viên tham dự; Vận động hội viên tích cực tham gia hoàn thành các nội dung của đề án phát triển diện tích cây ăn quả vùng bãi phường Phúc Lợi và đã được công nhận vùng quả an toàn. Duy trì tốt phong trào thi đua phát triển kinh tế gắn với người tốt việc tốt, trong 3 năm qua có 1.368 lượt hộ đăng ký và có 984 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; Phối hợp với chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội quận xét và giải ngân hơn 3,5 tỷ đồng, giải quyết cho hơn 184 lượt hộ vay phát triển kinh tế….

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chiêu - Thường vụ đảng ủy - phụ trách các đoàn thể  đã ghi nhận những kết quả mà hội nông dân phường đã đạt được, đồng thời đồng chí yêu cầu trong thời gian tới HND cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung như: Căn cứ vào chỉ đạo của hội nông dân quận, lãnh đạo của đảng ủy, Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 của hội để xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến độ thực hiện theo tháng, quí, năm  triển khai thực hiện có hiệu quả; Tập trung rà soát các chỉ tiêu còn chưa hoàn thành theo nghị quyết, tiến hành triển khai thực hiện đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; Chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tính năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội; Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng trong hội viên; đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thực hiện phong trào thi đua sản xuất giỏi gắn liền với người tốt việc tốt, hướng dẫn nông dân tiếp thu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế mới có giá trị cao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương; Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát đối với các chi hội trực thuộc gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kịp thời biểu dương, nhắc nhở các chi hội tạo điều kiện để các chi hội hoạt động có hiệu quả; Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, khó khăn, hạn chế để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nghị quyết đại hội đã đề ra. Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch hội cấp trên giao hàng năm.