Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên khảo sát thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ phường Phúc Lợi
Ngày đăng 18/09/2017 | 10:50  | Lượt xem: 250

Ngày 15/9/2017, tại phòng họp 2, Tổ khảo sát của Ban Tuyên giáo Quận ủy có buổi làm việc, khảo sát với Đảng ủy phường Phúc Lợi về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thế Thạch – UV BTV, Trưởng ban tuyên giáo Quận ủy; Vũ Thị Thân – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy; Lưu Đắc Dũng – QUV, Phó ban tuyên giáo Quận ủy; Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; dự hội nghị còn có các đồng chí thường trực Đảng ủy, trưởng đoàn thể chính trị, bí thư các chi bộ : 1,3,6,8,13,4 và các chi bộ ngành.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Kim Bình - Phó bí thư thường trực Đảng ủy Phường báo cáo với tổ công tác về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Theo đó, Ban thường vụ Đảng ủy Phường, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo các chi bộ, ban công tác mặt trận và các chi hội nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó tập trung chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thực hiện niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng của người đứng đầu Đảng ủy - UBND phường, công an phường, các trường học trên địa bàn để đảng viên, quần chúng nhân dân giám sát thực hiện; 100% các chi bộ trực thuộc duy trì việc đưa nội dung kiểm điểm kế hoạch tu dưỡng vào sinh hoạt chi bộ; nhiều chi bộ có những việc làm thiết thực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, Đảng bộ phường đã gắn việc thực hiện Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện các nghị quyết và các kế hoạch triển khai xây dựng phường văn minh đô thị, cải cách hành chính, cơ quan điện tử; đồng thời quan tâm giải quyết những vấn đề mà người dân bức xúc, kiến nghị trong giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, an sinh xã hội. Qua thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị, Tổ công tác còn trao đổi, tìm hiểu thêm về một số nội dung liên quan như nhận thức trong cán bộ, đảng viên, việc triển khai thực hiện ở MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, chi bộ cơ quan, công an, nhà trường, tổ dân phố

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVBTV Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng ủy phường. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy phường rà soát việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của các đoàn thể và các chi bộ. tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo hướng dẫn 08 của Quận ủy; Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; Giao nhiệm vụ cho các cấp ủy Chi bộ, MTTQ, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân một cách thiết thực, cụ thể, phù hợp với tâm tư, tình cảm của nhân dân; bồi dưỡng nhân rộng những điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.