Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 9 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng 05/10/2017 | 17:01  | Lượt xem: 382

Chiều ngày 4/10/2017 tại Hội trường, Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi đã tổ chức kỳ họp thứ 15, đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thìn – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên; đồng chí Phạm Thị Kim Bình – Phó Bí thư TT Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Văn Chiêu – UVTV – Chủ tịch UBMTTQ phường; Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân nhân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQ; các ông bà ủy viên Ủy ban MTTQ, thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư công cộng đồng và Trưởng ban Công tác Mặt trận 14 tổ dân phố trên địa bàn phường.

9 tháng đầu năm, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã triển khai tốt các chương trình phối hợp thống nhất hành động, có nhiều đổi mới trong phương thức tổ chức; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; nâng cao ý thức phòng chống ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, phòng tránh dịch bệnh; vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. 9 tháng đầu năm 2017 đã triển khai thực hiện tuyên truyền, trong đó có truyên truyền các ngày lễ lớn của đảng, nhà nước có 04 đợt tuyên truyền trọng tâm là 03/2, 30/4- 01/5, 27/7, 02/9.  Các cuộc vận động được tuyên truyền và thực hiện tốt cụ thể là: Cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trọng tâm là thực hiện tốt việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017, và thực hiện nghị quyết hội nghị được thực hiện nghiêm túc có chuyển biến tích cực. Cuộc vận động "Vì người nghèo" và "Nười Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, đoàn viên và nhân dân nên kết quả thực hiện tốt…

Ngoài ra, việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới; MTTQ từ phường đến tổ dân phố tham gia các hoạt động giám sát và phản biện xã hội đúng chức năng, nhiệm vụ; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở, cộng đồng dân cư…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Dương Thị Thìn –  Phó chủ tịch UBMTTQ quận và đồng chí Phạm Thị Kim Bình – Phó Bí thư TT Đảng ủy phường đã ghi nhận những kết quả đạt được 9 tháng đầu năm 2017 của Mặt trận Tổ quốc, Ban thanh tra nhân dân, gián sát đầu tư cộng của cộng đồng. Các đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với nhân dân, hướng về TDP một cách thiết thực và hiệu quả, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương trong năm 2017.