Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Phường Phúc Lợi tổ chức họp triển khai công tác giám sát cộng đồng các dự án thi công năm 2018
Ngày đăng 24/01/2018 | 16:47  | Lượt xem: 308

Chiều ngày 24/1/2018 tại Hội trường UBND phường, đồng chí Nguyễn Văn Chiêu- Chủ tịch UB MTTQ phường Phúc Lợi- đã chủ trì triển khai công tác giám sát cộng đồng các dự án mới khởi công trên địa bàn phường năm 2018

Dự họp có đồng chí Đinh Tiến Cương- Phó chủ tịch UBND, Đại diện 04 đơn vị thi công trên địa bàn phường, các đồng chí trong ban giám sát các dự án năm 2018.

 Cuộc họp đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Chiêu triển khai một số nội dung về nhiệm vụ giám sát cộng đồng các dự án công, đồng thời đề nghị các đơn vị thi công cung cấp hồ sơ liên quan đến dự án để ban giám sát thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tại cuộc họp có 02 ý kiến của các đồng chí trong ban giám sát cộng đồng: Đề nghị các đơn vị thi công thực hiện theo đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, đồng thời trong thi công phải đảm bảo vệ sinh môi trường, cung cấp hồ sơ liên quan để tuyên truyền, vận động nhân dân tạo điều kiện khi các dự án thi công.

Kết thúc cuộc họp đồng chí Nguyễn Văn Chiêu thống nhất với hai ý kiến và chỉ đạo ban giám sát phối hợp tốt với các đơn vị thi công để thực hiện tốt công tác giám sát xây dựng các dự án trên đại bàn phường Phúc Lợi năm 2018.