Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường : Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ chi, tổ phụ nữ.
Ngày đăng 05/09/2015 | 09:48  | Lượt xem: 449

Lâu nay chúng ta thường nói “Cán bộ nào thì phong trào đó”. Thực tế đã chứng minh: Nơi nào cán bộ phụ nữ năng động, làm việc trách nhiệm, nhiệt tình thì ở đó phong trào sẽ sôi nổi, hiệu quả, ngược lại nơi nào cán bộ làm việc hời hợt, thiếu trách nhiệm, yếu cả về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ thì phong trào sẽ ngày một yếu đi. Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội LHPN phường Phúc Lợi đã tổ chức nhiều hoạt động xây dựng đội ngũ cán bộ chi, tổ hội phụ nữ , có đủ tài và đức đưa phong trào của Hội gặt hái thêm nhiều thành công.

Lâu nay chúng ta thường nói "Cán bộ nào thì phong trào đó". Thực tế đã chứng minh: Nơi nào cán bộ phụ nữ năng động, làm việc trách nhiệm, nhiệt tình thì ở đó phong trào sẽ sôi nổi, hiệu quả, ngược lại nơi nào cán bộ làm việc hời hợt, thiếu trách nhiệm, yếu cả về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ thì phong trào sẽ ngày một yếu đi. Trong nhiệm kỳ 2011-2016,  Hội LHPN phường Phúc Lợi  đã tổ chức nhiều hoạt động xây dựng đội ngũ cán bộ chi, tổ hội phụ nữ , có đủ tài và đức đưa phong trào của Hội gặt hái thêm nhiều thành công.

 

Hội LHPN phường Phúc Lợi thực hiện kế hoạch sát nhập, đến thời điểm hiện nay có 18 chi hội, trong đó có 14 chi hội tổ dân phố, và 4 chi hội đặc thù gồm chi hội trường mầm non Phúc Lợi, chi hội trường Mầm non Tuổi Hoa , chi hội Chợ Phúc Lợi, chi hội cơ quan phường với 42 cán bộ, 2048 hội viên. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, Hội LHPN phường đã xác định cần tập trung trên 2 phương diện: một mặt đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng các kiến thức kỹ năng cho cán bộ Hội các cấp, mặt khác phát động, tổ chức một số mô hình, phong trào nhằm nâng cao năng lực thực tiễn cho cán bộ Hội.

          Để thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, Hội LHPN phường tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Hội tại các chi hội và đã đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá, tăng cường công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng về cơ chế, chính sách quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nữ. Hàng năm, Hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy đảng thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tích cực tham gia bồi dưỡng, phát hiện nguồn, tham mưu và đóng góp ý kiến về cơ cấu, số lượng nhân sự nữ; tham mưu đưa các chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy và HĐND các cấp theo Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          Bên cạnh đó, Hội tập trung củng cố và kiện toàn bộ máy cơ sở Hội theo phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội". Ban Thường vụ Hội LHPN phường Phúc Lợi đã ban hành nhiều kế hoạch thực hiện như: "Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức chi hội",  "Nâng cao chất lượng cán bộ, chi tổ hội phụ nữ" Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đã mở trên 10 lớp bồi dưỡng ngắn hạn để thông tin đến các hội viên các chủ trương, chính sách mới được ban hành; tập huấn về kỹ năng điều hành sinh hoạt chi, tổ hội cho Ban Chấp hành các chi, tổ hội; cung cấp tài liệu tuyên truyền đến tận chi, tổ hội; hướng dẫn ghi chép các loại sổ sách, tài liệu sinh hoạt hội viên tới 100% chi, tổ hội; tham gia góp ý kiến đề xuất chính sách cho chi hội trưởng...

Qua đánh giá khảo sát tình hình hoạt động của các chi, tổ hội phụ nữ cho thấy. Nhìn chung đội ngũ cán bộ chi hội nhiệt tình, có trách nhiệm trong công tác, duy trì tốt các hội nghị sinh hoạt chi hội, tuyên truyền đến hội viên và phụ nữ thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của phường.  Hầu hết các chi hội đã tổ chức duy trì sinh hoạt theo quý và khi cần thiết thì triệu tập cuộc họp đột xuất. Từng bước đổi mới hình thức, đa dạng nội dung sinh hoạt, đảm bảo tính thiết thực, tính giáo dục, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương với việc đáp ứng nhu cầu về tâm tư, nguyện vọng đem lại lợi ích thiết thực cho chị em phụ nữ.  Điều hành của chi hội trưởng, chi hội phó đã có nhiều chuyên biến tích cực, nhiều chị chi hội trưởng khi điều hành hội nghị đã tạo ấn tượng với hội viên thông qua đó đã thu hút nhiều hội viên tham gia hoạt động của Hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những những tích cực vẫn còn tồn tại những hạn chế như: Cán bộ chi, tổ phụ nữ phấn lớn ở độ tuổi nghỉ hưu, thời gian giành cho gia đình nhiều hơn, nên việc giành thời gian cho công tác Hội của một số cán bộ chi, tổ chưa đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ;  Một số cán bộ chi, tổ chưa thật sự nhiệt tình, trách nhiệm với công tác Hội; Trình độ, năng lực của một số đồng chí cán bộ còn hạn chế. Một số chưa có kinh nghiệm trong công tác Hội;  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chi bộ TDP chưa sâu sát đến cán bộ chi, tổ PN;  Phụ cấp hàng tháng cán bộ CHT tổ dân phố hạn hẹp, CHP không có; Cán bộ chi, tổ các chi hội đặc thù đều kiêm nhiệm công tác chuyên môn, không có phụ cấp hàng tháng;  Công tác kiểm tra giám sát của Ban thường vụ phụ trách cụm đôi khi chưa được thường xuyên, sâu sát trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các chi hội trực thuộc.

Để khắc phục những hạn chế, đồng thời nâng cao chất lượng và sự đồng đều trong tổ chức hoạt động tại Chi, Tổ phụ nữ, ngày 29 tháng 8 năm 2015, Hội LHPN phường đã tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng cán bộ chi tổ phụ nữ trên địa bàn phường. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Thị Hà - Chủ tịch Hội LHPN quận. Với 8 ý kiến tham luận được trình bày tại hội nghị tập trung trao đổi, chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm hữu ích trong việc phát huy tính chủ động của đội ngũ cán bộ trong công tác tham mưu, nhất là việc tổ chức các mô hình sinh hoạt mang tính thiết thực thu hút phụ nữ trẻ, phụ nữ cao tuổi. Bên cạnh đó, các ý kiến tham luận tại hội nghị cũng đề cập đến vấn đề làm thế nào để 100% hội viên nòng cốt đều phát huy có hiệu quả vai trò tiên phong trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, v.v...

          Xác định công tác nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp là một trong những khâu quan trọng để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đồng chí Dương Thị Dịu, Chủ tịch Hội LHPN phường nhấn mạnh: "Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá về nâng cao chất lượng tổ chức, cán bộ chi, tổ hội. Từng cán bộ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cho đến cán bộ Hội thực hiện đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc, tập trung mọi nguồn lực, hoạt động hướng về chi, tổ hội. Hội LHPN các cấp tiếp tục chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu, giới thiệu với cấp ủy nguồn cán bộ nữ . Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng tạo điều kiện cho phụ nữ học tập nâng cao trình độ mọi mặt, cống hiến công sức, trí tuệ nhiều hơn cho sự phát triển của phường Phúc Lợi nói riêng và quận Long Biên, Thủ đô Hà Nội nói chung./.