Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường Phúc Lợi giám sát công tác quản lý đảm bảo vệ sinh ATTP.
Ngày đăng 23/04/2018 | 11:14  | Lượt xem: 239

Hội LHPN phường Phúc Lợi giám sát công tác quản lý đảm bảo vệ sinh ATTP.

Tại hội nghị đồng chí Lê Thị Hường – Cán bộ phụ trách công tác ATTP của phường đã trình bày báo cáo kết quả công tác quản lý đảm bảo VSATTP trên địa bàn phường 4 tháng đầu năm 2018. Qua đó cho thấy, năm 2018, UBND phường triển khai đầy đủ các văn bản trong công tác quản lý VSATTP. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường chấp hành tốt các quy định VSATTP. Duy trì tốt công tác kiểm tra theo đúng lịch công tác tuần, tháng. Lưu trữ đầy đủ hồ sơ, biên bản kiểm tra, xử lý vi phạm tỏng lĩnh vực ATTP. Trong 4 tháng đầu năm tổ chức 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện ký cam kết  đảm bảo VSATTP. …

Cùng với việc đánh giá những kết quả đạt được, tại buổi giám sát, các đồng chí trong đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ một số điểm tồn tại trong công tác quản lý đảm bảo vệ sinh ATTP; Công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và TDP thực hiện tuyên truyền nhân dân thực hiện VSATTP; công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nội quy ATTP; công tác kiểm tra nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy địnhVSATTP ; xử lý các trường hợp vi phạm…..

Đồng chí Phạn Hoài Nam – Đảng ủy viên -  Phó Chủ tịch UBND phường tiếp thu ý kiến tham gia của đoàn giám sát, yêu cầu bộ phận chuyên môn tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các ngành xử lý dứt điểm những tồn tại do đoàn giám sát đã chỉ ra.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Yến – Trưởng ban KT-XH chủ tịch Hội LHPN phường đã đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND phường trong công tác quản lý đảm bảo VSATTP. Đồng chí cũng đề nghị UBND phường tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp xử lý dứt điểm các trường hợp bán thịt di động tại các cụm dân cư trên địa bàn phường, Tăng cường công tác tuyên truyền, có biện pháp xử lý các trường hợp cố tình vi phạm các quy định VSATTP trường trên địa bàn phường; cố gắng khắc phục những tồn tại, hạn chế, bên cạnh đó phối hợp cùng các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền các quy định ATTP đến nhân dân trong đó có lĩnh vực xử lý vi phạm ATTP; tiếp tục tổ chức việc theo dõi, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không để tình trạng tái vi phạm về VSATTP trên địa bàn phường.