Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường Phúc Lợi trao kinh phí trợ cấp năm 2018 cho hội viên thuộc hộ nghèo.
Ngày đăng 09/07/2018 | 10:04  | Lượt xem: 227

Sáng ngày 6/7/2018, Ban thường vụ hội LHPN phường đã tiến hành trao kinh phí trợ cấp cho bà Kiểu Thị Về - hội viên chi hội 3 thuộc hộ nghèo do hội đăng ký giúp đỡ năm 2018.

Dự buổi trao kinh phí hỗ trợ hộ nghèo có đồng chí Nguyễn Thị Yến - ĐUV, Chủ tịch hội LHPN phường, các đồng chí ban thường vụ hội cùng cán bộ chi hội phụ nữ tổ 3.

Thực hiện kế hoạch chương trình công tác năm 2018 của ban thường vụ hội LHPN phường. Năm 2018, Hội đăng ký với Ban chỉ đạo của phường giúp đỡ 03 hộ nghèo và 04 hộ cận nghèo trên đại bàn phường. Để thực hiện tốt công tác giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo ngay từ đầu năm ban thường vụ đã yêu cầu các chi hội tiến hành rà soát cụ thể về hoàn cảnh gia đình của từng hộ nghèo, cận nghèo do hội giúp đỡ để lập kế hoạch thực hiện có hiệu quả công tác giúp đỡ hộ nghèo. Qua rà soát của các chi hội cho thấy hộ gia đình bà Kiều Thị Về - tổ dân phố số 3 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân bà Về thường xuyên đau ốm, chông thì bệnh tật, nhà ở tạm bợ. Nhằm động viên chia sẻ với gia đình, Ban thường vụ hội đã quyết định trợ cấp hàng tháng cho gia đình bà Kiều Thị Về - tổ 3 với số tiền 500.000 đ/tháng.

Có thể nói, đây là hoạt động thường xuyên và có ý nghĩa nhân đạo tốt đẹp của hội LHPN phường Phúc Lợi. Những phần quà tuy có giá trị không lớn nhưng có ý nghĩa về mặt tinh thần kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và sự quan tâm, chia sẻ trong việc chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ nghèo. Qua đó góp phần chia sẻ những khó khăn, giúp gia đình hội viên, tạo động lực để hội viên phụ nữ vươn lên ổn định cuộc sống .