Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị tuyên truyền cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.
Ngày đăng 11/08/2018 | 08:24  | Lượt xem: 371

Sáng 10/8/2018, tại Hội trường UBND phường, Hội LHPN phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị tuyên truyền cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Tập huấn công tác theo dõi ghi chép sổ sách cho đội ngũ cán bộ chi, tổ hội.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên hội nghị có đồng chí Lưu Thị Hà - QUV, Chủ tịch Hội LHPN quận. Đại biểu phường có đồng chí Nguyễn Thị Yến - Chủ tịch Hội LHPN phường; các đồng chí Ban chấp hành Hội, chi hội trưởng, cán bộ chi, tổ hội và hơn 100 hội viên nòng cốt.

Tại hội nghị đồng chí Lưu Thị Hà truyền thông đến cán bộ hội viên phụ nữ về cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”. Đây là một trong những nội dung trọng tâm thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”, mà Hội LHPN quận Long Biên tập trung chỉ đạo.

Để thực hiện có hiệu quả 3 nội dung và 14 tiêu chí chính của cuộc vận động đồng chí cũng đề nghị sau khi được truyền thông nội dung cuộc vận động, cán bộ hội viên nòng cốt phường Phúc Lợi tuyên tuyền đến 100% hội viên ứng xử đẹp và nâng cao hiệu quả giám sát thực hiện quy tắc ứng xử và giám sát quy chế dân chủ bảo vệ môi trường.Hàng năm tổ chức đăng ký ít nhất 01 hoạt động thiết thực về cuộc vận động; mỗi chi hội phải xây dựng ít nhất 1 mô hình thực hiện cuộc vận động.

Cuối hội nghị, đồng chí quán triệt đến 100% đồng chí tổ trưởng tổ phụ nữ về nghiệp vụ ghi chép sổ sách mới theo hướng dẫn của Thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

Có thể nói, thông qua buổi truyền thông, tập huấn đã giúp cho cán bộ hội viên nắm chắc hơn về các nội dung,tiêu chí của cuộc vận động. Từ đó giúp cho các chi hội đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm thực tế để mạnh dạn đăng ký các mô hình, phần việc thiết thực tại chi hội. Đồng thời công tác theo dõi cập nhật sổ sách tại chi, tổ hội đạt hiệu quả cao hơn. Những nội dung chính của cuộc vận động là chuyển đổi nhận thức, hành vi của mỗi người để tự giác tham gia thực hiện nếp sống văn minh đô thị qua những hành vi có văn hóa tập trung một số vấn đề về Văn hóa ứng xử, giao tiếp, ăn, mặc gắn với quy tắc ứng xử nơi công cộng và và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Văn hóa khi tham gia giao thông. Văn hóa trong bảo vệ môi trường.