Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ phường, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày đăng 24/01/2019 | 17:11  | Lượt xem: 324

Trong chiều ngày 23 và sáng ngày 24/01/2019, tại hội trường UBND phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi đã tổ chức Đại hội đại biểu MMTQ phường, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Dự đại hội có đồng chí Phan Thị Thu Hằng-QUV, Chủ tịch liên đoàn lao động quận Long Biên, đồng chí Ngô Thanh Xuân - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Long Biên; đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Chu Thị Huế - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; cùng các đồng chí trưởng, phó các ban ngành đoàn thể; hiệu trưởng các nhà trường; ban chỉ huy công an phường; các đồng chí là bí thư chi bộ; tổ trưởng tổ dân phố; thành viên Ban thanh tra nhân dân. Cùng 115 đại biểu chính thức được triệu tập tại Đại hội đại biểu Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi luôn bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ quận Long Biên, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường Phúc Lợi. Ban thường trực  Ủy ban MTTQ phường luôn đoàn kết phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân, đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” vào cuộc sống. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ông, bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, trẻ em chăm ngoan dần dần đã trở thành nề nếp trong cộng đồng dân cư.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Phúc Lợi, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đã hiệp thương cử 35 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ phường, nhiệm kỳ 2019 - 2024; cử 9 ông, bà đi dự Đại hội MTTQ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024

 

Hình ảnh 35 ông bà Ủy viên UB MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024

Tại phiên họp thứ nhất Ủy ban MTTQ phường đã hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Thị Loan - Giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng chí Nguyễn Thị Phương Linh - Giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Anh - Giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu: 100% tổ dân phố tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh” tổ dân phố có phong trào tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường “ Xanh-sạch -đẹp”; 100% các tổ dân phố, khu dân cư tổ chức “Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, biểu dương gia đình văn hoá tiêu biểu”; 100% các tổ dân phố có nhóm nòng cốt để tuyên truyền phổ biến pháp luật; Hàng năm phấn đấu từ 96-98% các hộ gia đình đăng ký gia đình văn hoá, có từ 93-95% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá. Tỷ lệ Tổ dân phố văn hóa hàng năm đạt từ từ 75% đến 80%; Tỷ lệ các ca hoả táng phấn đấu đạt trên 85%; Vận động nhân dân thu quĩ “Vì người nghèo” quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” quỹ “Vì biển đảo” hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu; Phấn đấu số hộ thoát nghèo hàng năm từ 2-3 hộ. Phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; 100% các hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo được giúp đỡ thông qua mô hinh “Cộng đồng chung tay thoát nghèo bền vững”; Phấn đấu 100% các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm chu đáo; Hàng năm tổ chức giám sát chuyên đề ít nhất là 1 cuộc; phản biện từ 1-2 cuộc. Chủ động phối hợp thực hiện các cuộc đối thoại định kỳ theo quyết định số 2.200 của Thành phố; Phấn đấu 90% Ban công tác mặt trận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 10% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Uỷ ban MTTQ phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hình ảnh phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2014.

: