Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

UB MTTQ phường Phúc lợi tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động quỹ “Vì người nghèo”, quĩ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2019
Ngày đăng 21/03/2019 | 13:56  | Lượt xem: 99

Chiều ngày 20/3/2019 phòng họp số1- trụ sở UBND phường phúc Lợi, UB MTTQ phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động quỹ “Vì người nghèo” năm 2019.

Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Loan- chủ tịch UB MTTQ phường,  tham gia hội nghị là các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị, tổ trưởng,trưởng ban công tác Mặt trận 14 tổ dân phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan đã tóm tắt nội dung quan trọng trong 02 kế hoạch và đề nghị các đồng chí cán bộ tổ dân phố thực hiện báo cáo cấp ủy chi bộ và triển khai tốt 02 kế hoạch đã triển khai.

Tại hội nghị có 02 ý kiến nêu những khó khăn trong công tác vận động ở tổ và đề nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan đã tiếp thu ý kiến của các đồng chí cán bộ tổ dân phố và đề nghị các tổ dân phố tập trung công tác vận động các loại quỹ để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Quận giao.