Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Tuổi trẻ Phúc Lợi phát động hưởng ứng hành trình: “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân bác”; gặp mặt đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 – 26/3/2019)
Ngày đăng 25/03/2019 | 09:14  | Lượt xem: 186

Tối 24-3, tại Hội trường UBND Phường Phúc Lợi, Đoàn phường Phúc Lợi đã tổ chức phát động hưởng ứng hành trình: “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân bác”; gặp mặt đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 – 26/3/2019)

Đồng chí Phạm Trường Duyệt – UVBTV Quận đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn phường đã ôn lại truyền thống 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhấn mạnh: Lịch sử cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX đã ghi dấu những mốc son chói lọi, những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những chiến công đó gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, trong đó có vai trò xung kích, tình nguyện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ. Trải qua 88 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Những thành quả, những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam qua từng thời kỳ đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của tuổi trẻ Việt Nam “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, khẳng định son sắt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. Khẳng định, việc giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là nghĩa vụ, trách nhiệm và là mệnh lệnh đặc biệt của trái tim và khối óc của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

      Tại chương trình đồng chí Phạm Trường Duyệt – UVBTV Quận đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn phường đã phát động Hành trình và đợt thi đua trong tuổi trẻ với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; đây là chuỗi các hoạt động thiết thực của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi để kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Qua đó, tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

          Đ/c Phạm Trường Duyệt – UVBTV Quận đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn phường ôn lại truyền thống 88 năm ngày thành lập Đoàn và phát động Hành trình và đợt thi đua trong tuổi trẻ với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác

      Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là chương trình gặp mặt Đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú trong các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, hưởng ứng cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”…. Trong những năm qua tuổi trẻ Phúc Lợi đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kế thừa và viết tiếp những trang sử hào hùng của tuổi trẻ trong thời kỳ đổi mới. Ban Chấp hành đoàn phường đã tuyên dương các đảng viên trẻ tiêu biểu và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác,những bông hoa đẹp của tuổi trẻ Phúc Lợi. Đây là những học sinh, cán bộ, công chức, thanh niên làm kinh tế giỏi, những chiến sĩ công an... Mỗi người một vẻ nhưng đều có một điểm chung là những gương sáng về học tập, lao động, sáng tạo, rèn luyện, tình nguyện vì cộng đồng, mẫu mực trong công tác và sinh hoạt, nói đi đôi với làm, được đảng viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tin tưởng.

Tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu và Đoàn viên ưu tú