Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội cựu quân nhân phường Phúc Lợi và những kết quả đạt được trong giai đoạn 2014-2019
Ngày đăng 25/05/2019 | 11:41  | Lượt xem: 214

Trong không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích kỷ niệm những ngày lễ lớn của Thủ Đô và đất nước hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Hội cưu chiến binh Việt Nam câu lạc bộ cựu quân nhân giai đoạn 2014-2019 phường Phúc Lợi đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Qua thực tiễn, các cựu quân nhân sinh hoạt, hoạt động trong các CLB luôn có quan điểm chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, ý thức chấp hành và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội ở địa phương. Những cưu quân nhân là quân dự bị động viên có lệnh gọi huấn luyện, diễn tập, ứng cứu thiên tai đều chấp hành 100% và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hằng năm có hơn 95 % gia đình cưu quân nhân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” được lãnh đạo địa phương đánh giá cao và nhân dân tin yêu.

Hàng năm vào dịp kỷ niệm 30/4 giải phóng miền Nam, 22/12 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam các tổ dân phố phối hợp với chi hội CCB  tổ chức họp mặt Câu lạc bộ thông báo tình hình hoạt động trong năm, mời đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy quân sự, Hội Cựu chiến binh. MTTQ và đoàn thanh niên phường dự họp với Câu lạc bộ để cùng ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc cũng như Quân đội nhân dân Việt Nam. Lắng nghe nguyện vọng của cựu quân nhân,  Ban chủ nhiệm  câu lạc bộ xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, ý kiến tham gia của các ban, ngành, đoàn thể trong việc phối hợp hoạt động với Câu lạc bộvà đề xuất, kiến nghị với chính quyền tạo điều kiện cho Câu lạc bộ hoạt động. duy trì hoạt đông có hiệu quả câu lạc bộ cựu quân nhân tiêu biểu là câu lạc bộ CQN tổ 3, 4, 5, 6,7, 8, 9.

Các Câu lạc bộ thường xuyên giữ mối liên hệ với Hội CCB để xuất phối hợp hoạt động trong việc xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Thực hiên các chủ đề của năm góp phần vào thành tích chung của hội.

 Mối quan hệ với Ban chỉ huy quân sự địa phương là quan hệ phối hợp cùng nhau thực hiện nhiệm vụ xây dựng và quản lý quân dự bị và lực lượng dự bị động viên ở địa phương. Các cựu quân nhân tại các tổ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  phối hợp với các đoàn thể cùng các chi hội vận đông hàng trăm hộ chấp hành trật tự văn minh đô thị góp phần vào xây dựng tuyến đường, tuyến phố  theo đúng tiêu trí tuyến phố văn minh đô thị.

Được sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy phường, hội cựu quân nhân đã làm tố công tác vận động và tập hợp cựu quân nhân, tạo sự thống nhất trong nhận thức, xác định rõ trách nhiệm đối với từng cấp. Chú trọng các hoạt động phối hợp giữa ba tổ chức (Hội Cựu chiến binh, cơ quan quân sự, tổ chức đoàn thanh niên) để tập hợp Cựu quân nhân. UBND phường lãnh đạo các tổ dân phố có câu lạc bộ CQN tạo điều kiện tốt nhất cho cựu quân nhân sinh hoạt vào dịp 30/4, 22/12 đều tổ chức gặp măt cựu quân nhân cùng với CCB.

Các Câu lạc bộ cựu quân nhân  đều xây dựng quy ước hoạt động cụ thể. Thông qua sinh hoạt Câu lạc bộ, hội CCB, Ban chỉ huy quân sự  phường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và chính sách hậu phương quân đội, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Từ đó cựu quân nhân trở thành những tuyên truyền viên cho người thân và nhân dân trong tổ dân phố vận động người dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Cựu quân nhân còn là lực lượng nòng cốt trong phong trào tự quản về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Đóng góp công sức cùng địa phương thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng trên địa bàn. Không ít cựu quân nhân còn sản xuất, kinh doanh giỏi  đoàn kết phát triển kinh tế; đóng góp sức mình vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với mục tiêu tiếp tục vận động, tập hợp cự quân nhân tham gia sinh hoạt CLB cựu quân nhân nhằm bồi dưỡng, giáo dục, động viên cựu quân nhân giữ gìn, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của đơn vị, Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; Gương mẫu tham gia các cuộc vận động, các phong trào chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương./.