Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

phường Phúc Lợi tổ chức thành công Ðại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày đăng 27/05/2019 | 16:10  | Lượt xem: 179

Ngày 26/5/2019, tại Hội trường UBND phường, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phường Phúc Lợi tổ chức trọng thể Ðại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ðại hội vui mừng và vinh dự được đón các anh chị Ủy viên Ủy ban Hội LHTN quận Long Biên; đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thị Loan - UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ phường, phó Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, phó Chủ tịch UBND phường.

Dự Ðại hội, có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, thường trục HĐND – UBND – UB MTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể của phường; đại diện BGH các nhà trường; các đồng chí là bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và 79 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho toàn thể hội viên thanh niên Phúc Lợi.

Đại hội vui mừng chào đón sự hiện diện của BCH Đoàn các cơ quan, đơn vị kết nghĩa đóng quân trên địa bàn phường: Đoàn Công ty cổ phần Armephaco, Đoàn Công ty cổ phần X26.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội:

     

Ðọc diễn văn khai mạc Ðại hội, đồng chí Phạm Trường Duyệt - UV BTV Quận đoàn, ĐUV, Chủ tịch Hội LHTN phường nhiệm kỳ 2014 - 2019 nêu rõ: Đại hội có ý nghĩa to lớn, đánh dấu bước chuyển biến tích cực của công tác Hội và phong trào thanh niên trong công cuộc đổi mới, trên con đường CNH - HĐH đất nước. Với tinh thần xung kích, tình nguyện trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, vì sự phát triển bền vững của tuổi trẻ quận Long Biên nói chung, tuổi trẻ phường Phúc Lợi nói riêng, các đại biểu luôn tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức mình vì sự thành công của Đại hội. Đây thực sự là ngày hội lớn thể hiện sức trẻ, tri thức và sự sáng tạo của tuổi trẻ Phúc Lợi.

     Anh Phạm Trường Duyệt - Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2014-2019 phát biểu khai mạc Đại hội

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ thanh niên đi trước, phát huy kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên nhiều năm qua, hội LHTN phường luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng “Vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên đã có bước phát triển mạnh mẽ. Phương thức tổ chức hoạt động có nhiều đổi mới, nội dung từng bước sát thực với nhu cầu của thanh niên, từng thành phần thanh niên và tình hình thực tiễn tại cơ sở. Công tác thu hút tập hợp, tuyên truyền, giáo dục đạo đức nếp sống cho thanh niên luôn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và xuyên suốt của tổ chức Hội. Các cuộc vận động và phong trào “Tôi yêu Hà Nội” đã có tác động tích cực đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để hội viên, thanh niên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, đồng thời đem lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng và xã hội. Thông qua đó, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng. Thanh niên đã ngày càng ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng và sự phát triển của đất nước, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích dân tộc; ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp; sống nhân ái, sẻ chia, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; có ý thức công dân, gương mẫu chấp hành pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế đòi hỏi tổ chức Hội phải khắc phục để tiếp tục lớn mạnh hơn nữa. Ðại hội sẽ thảo luận, quyết định, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Hội và phong trào thanh niên, phát huy được thế mạnh riêng của tổ chức Hội, qua đó tạo sức hút, sức hấp dẫn đối với thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Về mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024, Hội LHTN Việt Nam phường Phúc Lợi nêu cao khẩu hiệu hành động "Phát huy sức mạnh tuổi trẻ, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Phúc Lợi giàu đẹp, văn minh, hiện đại", phát động trong thanh niên phong trào "Tôi yêu Hà Nội" và tập trung triển khai công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên bằng nhiều chương trình hành động cụ thể.

Tại Ðại hội, các đại biểu đã trình bày tham luận đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung liên quan công tác giáo dục truyền thống cho thanh niên; thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; công tác thu hút tập hợp thanh thiếu niên để xây dựng Hội LHTN phường vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên; xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Ðại hội, đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, CHủ tịch HĐND phường nhiệt liệt biểu dương thành tích và khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ, Hội LHTN Việt Nam phường Phúc Lợi đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng yếu của công tác Hội và phong trào thanh niên, trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thanh niên trong thời kỳ mới.

  Đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo đại hội

Ủy ban Hội LHTN phường Phúc Lợi nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã ra mắt Ðại hội, gồm 9 anh chị. Chị Trần Thị Mai Loan, Phó Bí thư Đoàn phường giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Phúc Lợi nhiệm kỳ 2019 - 2024.

   Ủy ban Hội nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội

Ðại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết và các báo cáo. Đây là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Phúc Lợi lần thứ 23 nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những định hướng của Hội LHTN cấp trên; thể hiện ý chí, quyết tâm của thanh niên trong toàn phường; góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân xây dựng phường Phúc Lợi ngày càng phát triển, kêu gọi thanh niên cùng đoàn kết, phấn đấu, thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào "Tôi yêu Hà Nội".

Ðọc diễn văn bế mạc Ðại hội, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Phúc Lợi nhiệm kỳ 2019 – 2024  khẳng định: Thành công của Ðại hội đã cổ vũ, động viên các chi hội, hội viên, thanh niên toàn phường bước vào một nhiệm kỳ công tác mới với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Mỗi đại biểu hãy mang quyết tâm hành động của Ðại hội vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động, triển khai ngay những nội dung đã được Ðại hội thông qua, tạo tâm thế vững chắc cho một nhiệm kỳ mới với những kết quả cụ thể ngay từ những hoạt động chào mừng thành công Ðại hội.

Ðại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc./.