Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường Phúc Lợi ra mắt nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật
Ngày đăng 29/05/2019 | 16:38  | Lượt xem: 152

Chiều ngày 29/5/2019, tại phòng họp số 1 UBND phường, Hội LHPN phường Phúc Lợi tổ chức ra mắt nhóm "Phụ nữ tuyên truyền pháp luật năm 2019".

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Yến - Chủ tich Hội LHPN phường; các đồng chí trong Ban chấp hành Hội LHPN phường, cán bộ, hội viên nòng cốt 14 chi hội và đặc biệt là sự có mặt của 17 thành viên nhóm phụ nữ tuyên truyền pháp luật trên địa bàn phường.

Thay mặt BCH Hội LHPN phường, đồng chí Nguyễn Thị Yến - Chủ tịch Hội công bố Quyết định và thông qua Quy chế hoạt động của nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật. Theo đó, nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật hoạt động theo mô hình xã hội tự nguyện. Các thành viên trong nhóm là đội ngũ trực tiếp làm công tác tuyên truyền miệng và các văn bản pháp luật đến người dân, tham ghia vận động phụ nữ và nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia đấu trnah tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em,…tham gia giám sát thực hiện dân chủ, công tác hòa giải tại tổ dân phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến - chủ tịch hội LHPN phường thông qua quy chế hoạt động

Đồng chí Nguyễn Thị Hảo đại diện nhóm đã phát biểu và hứa các thành viên trong nhóm sẽ đoàn kết, thống nhất và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân. Thường xuyên phối hợp với các chi hội đoàn thể trong tổ dân phố tuyên truyền nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của chị em phụ nữ trên địa bàn, giải quyết kịp thời các thắc mắc của chị em hội viên trong tổ.  Tích cực nghiên cứu và tham gia đóng góp vào các văn bản bản luật/ chính sách, đóng góp ý kiến, phản biện xã hội các văn bản dự thảo có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Tham gia vận động phụ nữ và nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em. Tham gia giám sát thực hiện dân chủ và công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện tốt quy ước, hương ước ở tổ dân phố. Thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động nhóm  nhằm đưa Nhóm hoạt động thiết thực, hiệu quả.