Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường Phúc Lợi ra mắt mô hình giúp phụ nữ khởi nghiệp thành công
Ngày đăng 12/06/2019 | 10:11  | Lượt xem: 110

Chiều ngày 11/6/2019, tại nhà văn hóa tổ 1, Ban thường vụ Hội LHPN phường tổ chức ra mắt mô hình giúp phụ nữ khởi nghiệp thành công đối với hộ gia đình chị Nguyên Thị Quế, hội viên chi hội phụ nữ tổ 1.

Thực hiện đề án “ Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025” của Hội LHPN thành phố Hà Nội. Hội LHPN phường đã triển khai tới các chi hội trực thuộc. Bằng các biện pháp giúp đỡ thiết thực như hỗ trợ hội viên vay vốn; tạo điều kiện thuê mặt bằng; tư vấn kiến thức đầu tư kinh doanh….. để giúp hội viên mạnh dạn khởi sự, khởi nghiệp tăng thu nhập kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc đã được các chi hội triển khai có hiệu quả.

Trang trại của gia đình chị Quế

Qua quá trình rà soát, làm việc với chị Nguyễn Thị Quế - sinh năm 1982 Hội đã nắm bắt nhu cầu của chị và gia đình mong muốn có vốn để mở rộng trang trại VAC tại khu vực vùng bãi Quán Tình mà gia đình chị thuê thầu từ cuối năm 2018. Bắt đầu thuê thầu do nguồn vốn gia đình còn thiếu việc đầu tư chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nắm bắt nhu cầu gia đình chị Quế cần vốn, chi hội 1 đã tạo điểu kiện cho chị Quế vay vốn từ nguồn tiết kiệm tại chi hội với số tiền vay 20.000.000 đồng. Đồng thời đề xuất với tổ vay vốn của Hội tạo điều kiện cho chị Quế vay vốn của ngân hàng chính sách với số tiền 50.000.000 đồng. Nhờ có sự tạo điều kiện kíp thời của Hội LHPN phường và chi hội phụ nữ tổ 1 gia đình chị Nguyễn Thị Quế đã quy hoạch mở rộng trang trại của mình theo mô hình VAC mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình .  

Có thể nói mô hình giúp nự nữ khởi sự thành công của Hội LHPN phường Phúc Lợi đã góp phần thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo trên địa bàn phường.