Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận tổ quốc, Ban TTND, ban GSĐTCCĐ 6 tháng đầu năm 2019.
Ngày đăng 25/06/2019 | 10:13  | Lượt xem: 79

Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban MTTQ phường, đựơc sự nhất trí của MTTQ quận Long Biên, Đảng ủy,UBND phường Phúc Lợi, sáng ngày 25/6/2019 tại hội trường UBND phường, Ủy ban MTTQ phường tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận tổ quốc, ban Thanh tra nhân dân, ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 6 tháng đầu năm 2019

Tới dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thìn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Long Biên, đồng chí Dương Ngọc Dũng -  Bí thư thường trực đảng ủy phường Phúc Lợi, các đồng chí thường trực Đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban MTTQ, trưởng các ban ngành đoàn thể xã hội phường, các đồng chí ủy viên UB MTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Loan-  Chủ tịch MTTQ phường báo cáo kết quả công tác Mặt trận tổ quốc, ban TTND, ban GSĐTCCĐ 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.Tại hội nghị đã có hai ý kiến tham luận về nâng cao công tác giám sát của ban Thanh tra nhân dân và công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại khu dân cư. Các ý kiến đều đề nghị cần nâng cao công tác tập huấn, tuyên truyền cho các đồng chí cán bộ tổ dân phố để nhận thức hơn về pháp luật nhằm tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị của lãnh đạo cấp trên, đồng chí Dương Thị Thìn - Phó chủ tịch MTTQ quận Long Biên và đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư thường trực đảng ủy phưòng Phúc Lợi ghi nhận những thành tích đạt được của MTTQ phường trong 6 tháng đầu năm 2019, nêu lên những mặt cần phát huy,những mặt cần khắc phục, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.Thay mặt Ủy ban MTTQ phường đồng chí Nguyễn Thị Loan- Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và xin hứa quyết tâm thực tốt các chỉ đạo sâu sát của cấp trên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.