Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị kỷ niệm "28 năm ngày quốc tế người cao tuổi"
Ngày đăng 01/10/2019 | 10:16  | Lượt xem: 131

Trong không khí thi đua kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 02/9. Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng thủ đô. Được sự nhất trí của ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQ, ngày 01/10/2019 tại hội trường UBND phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị kỷ niệm 28 năm ngày quốc tế người cao tuổi 01/10/1991 – 01/10/2019.

          Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đăng Giám – chủ tịch hội người cao tuổi phường đọc diễn văn kỉ niệm “28 năm ngày quốc tế người cao tuổi”. Diễn văn nhấn mạnh: “Xây dựng hội vững mạnh, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân chăm sóc, con chái phụng dưỡng phát huy vai trò của người cao tuổi, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm:

          1. Lấy hội viên làm trung tâm, lấy chi hội, tổ hội, các câu lạc bộ để tổ chức hoạt động của hội với nội dung “thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng” làm mục tiêu phấn đấu

          2. Ổn định và nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng, gắn với định hình các hoạt động phát huy vai trò của người cao tuổi có lựa chọn, phối hợp, giúp đỡ cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội

          3. Tập trung khai thác, phát huy các nguồn lực của người cao tuổi, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy sự phát triển ngày càng vững mạnh trong giai đoạn mới.

         

Một số tiết mục của hội viên hội người cao tuổi

         

Một số tiết mục của hội viên hội người cao tuổi

 

Đồng chí Nguyễn Đăng Giám - chủ tịch hội người cao tuổi đọc diễn văn kỷ niệm

           Nhân ngày quốc tế người cao tuổi 01/10/2019, hội người cao tuổi phường Phúc Lợi quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội quý IV năm 2019./.