Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam
Ngày đăng 14/11/2019 | 15:44  | Lượt xem: 115

Trong hai ngày 09 và ngày 10/11/2019, tại nhà văn hóa các cụm dân cư đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại ngày hội, cán bộ, nhân dân liên tổ dân phố của 5 cụm dân cư cùng các đại biểu đã ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thưởng thức những tiết mục văn nghệ quần chúng; nhìn nhận, đánh giá kết quả 1 năm thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp-văn minh” năm 2019. Dưới sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền; tuyên truyền, vận động của các cấp Mặt trận, các tầng lớp nhân dân trong liên tổ dân phố của 5 cụm dân cư luôn chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy ước, hương ước của khu dân cư; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Năm 2019, tại các tổ dân phố không còn hộ nghèo. Xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, trong đó chú trọng xây dựng lối sống văn hóa, văn minh; tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa; đẩy mạnh công tác tự quản về vệ sinh môi trường; phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh...

       Qua bình xét, năm 2019, toàn phường có 2978/3083 hộ đăng ký đạt gia đình văn hóa bằng 91,5% số hộ đăng ký, trong đó có 314 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền; công tác khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo... được nhân dân trong thôn quan tâm thực hiện tốt, an ninh trật tự trên địa bàn luôn giữ vững.

Cùng với các hoạt động trên, một điểm nhấn rất đặc biệt trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại các tổ dân phố 8,9,10,11,12,13 đó là bữa cơm đại đoàn kết. Đây là một nét văn hóa được nhân dân duy trì trong nhiều năm. Nhờ bữa cơm đại đoàn kết mà mọi người có dịp hiểu nhau hơn, cùng thông cảm và chia sẻ; tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết.