Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Kết quả công tác Mặt trận tổ quốc phường Phúc Lợi năm 2019
Ngày đăng 26/12/2019 | 14:14  | Lượt xem: 278

Năm 2019 với vai trò, trách nhiệm hệ thống MTTQ phường Phúc Lợi đã thực hiện hiệu quả công tác trên 7 nội dung.

1. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, truyên truyền các Nghị quyết, Kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Đảng ủy, HĐND, UBND; các cuộc vận động, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; phòng chống cháy nổ.

 2. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019. Tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”.

 Phối hợp với UBND phường tổ chức thành công hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019 bàn nội dung trọng tâm nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện xây dựng tổ dân phố xanh-sạch-đẹp-văn minh.  Tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại 5 cụm dân cư có 1.836 người dự, biểu dương 81 gia đình văn hoá tiêu biểu với tổng số tiền là 8.100.000 đồng.

Phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các cấp đến các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp tết nguyên đán, ngày thương binh liệt sỹ, ngày 2/9 quà các cấp với tổng số tiền 1.077.000 đồng và 62 xuất quà của các đơn vị doanh nghiệp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường trích từ Quỹ Vì người nghèo phường đã tổ chức tặng quà hộ nghèo nhân dịp tết nguyên Đán 2019, tặng quà cho các cháu học sinh con hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp vào năm học mới, tặng quà nhân dịp ngày vì người nghèo  với tổng số tiền 32.500.000 đồng; bàn giao 01 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền 70 triệu đồng.  Vận động, ủng hộ gia đình ông Dương Đăng Vụ-tổ 6 gặp hỏa hoạn 179.785.000 đồng; Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”: 82.160.000 đồng; Quỹ “Vì người nghèo”: 106.165.000 đồng (đạt 100.7%); Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”: 117.090.000 đồng (đạt 117.09%).

Phối hợp với UBND phường triển khai kế hoạch liên tịch thực hiện mô hình “Cộng đồng chung sức giúp nhau giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2018-2020. Đã vận động các ban ngành đoàn thể phường, các cơ quan, các tổ dân phố giúp đỡ các hộ nghèo của phường. Trong năm giúp đỡ thoát nghèo 17 hộ với số tiền hỗ trợ 180 triệu đồng. Năm 2019 phường không còn hộ nghèo. Phối hợp bàn giao và đưa vào sử dụng 02 nhà tình nghĩa cho 02 hộ gia đình chính sách với tổng số tiền là 140 triệu đồng

Thực hiện tang văn minh tiến bộ, năm 2019 có 65/70 người qua đời thực hiện hoả táng đạt 92.8%.

3. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền: Thực hiện kế hoạch của UBMTTQ quận và chương trình công tác Mặt trận năm 2019 Thường trực MTTQ phường tham gia góp ý kiến phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo, Nghị quyết, HĐND - UBND. Phối hợp với UBND phường tổ chức giải quyết 22/23 đơn thư.

Thường trực UB MTTQ phường xây dựng hướng dẫn, kế hoạch giám sát đảng viên nơi cư trú theo hướng dẫn số 60 của UB MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đối với đảng viên, cán bộ công chức, viên chức được 490/499 Đảng viên (09 đảng viên chuyển nơi khác); Trong đó đảng viên tốt là 478 đồng chí, trung bình 12 đồng chí.

Thực hiện Giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05, bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2019. Tổng số đầu năm 73 đồng chí, trong đó cán bộ phường 31 đồng chí, tổ dân phố 42 đồng chí. Đến cuối năm còn 55 đồng chí giảm 18 đồng chí do nghỉ việc 04 đồng chí và thực hiện đề án 15 của Quận ủy 14 đồng chí. Nhìn chung các cá nhân đã thực hiện theo đúng kế hoạch tu dưỡng đã xây dựng.

Phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với UB MTTQ, các đoàn thể chính trị và nhân dân trong phường năm 2019. Ban thường trực UB MTTQ đã thu và tổng hợp 71/119 phiếu phát ra (trong đó 18 phiếu với 27 ý kiến và 05 ý kiến tại hội nghị đối thoại). Các ý kiến đều được Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường tiếp thu và trả lời trực tiếp tại hội nghị.

4. Ban thanh tra nhân dân: Tổ chức bầu Ban TTND nhiệm kỳ 2019-2021, kiện toàn trưởng ban thanh tra nhân dân đảm bảo đúng quy định; xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tổ chức giám sát các hoạt động theo Nghị định 159 của Chính; Qua giám sát đến nay chưa có dấu hiệu sai phạm.

Giám sát đầu tư của cộng đồng tổng số công trình giám sát 04, đồng thời nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, những vướng mắc trong quá trình thi công và về tiến độ của dự án để phản ánh với UBND phường và đơn vị thi công để giải quyết vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ của dự án, đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu công trình.

5. Tình hình công tác tôn giáo trên địa bàn phường ổn định, MTTQ phối hợp với các ngành, đoàn thể trong phường thường xuyên nắm tình hình về hoạt động Tôn giáo trên địa bàn phường, vận động nhân dân thực hiện các quy định của Nhà nước về tự do, tín ngưỡng văn minh nơi thờ tự. Hướng dẫn nhà thờ đạo tại khối 3 hoạt động theo đúng quy định; thăm hỏi, tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc họ đạo dịp lễ noel.

6. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Mặt trận: Thường trực UB MTTQ phường đã xây dựng qui chế làm việc, Quy chế phối hợp của UB MTTQ với UBND phường, thông báo phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí chịu trách từng mảng công việc. Năm 2019 đã kiện toàn 14 Ban công tác mặt trận tổ dân phố; tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019- 2024 đảm bảo bầu trúng, bầu đúng, bầu đủ về cơ cấu, số lượng. Thực hiện đề án 15 của Quận ủy, đã chỉ đạo xong việc ghép các chức danh Bí thư chi bộ - kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận; tổ chức kiện toàn ủy viên ủy ban MTTQ, PCT UBMTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024.

7. Hoạt động phối hợp các tổ chức thành viên: Căn cứ vào chương trình, kế hoạch phối hợp, các tổ chức thành viên đã chủ động triển khai và tổ chức thực hiện gắn với các phong trào thi đua của từng ngành, đoàn thể đã đạt được nhiều kết quả cao.

Bên cạnh đó MTTQ phường và các tổ chức thành viên vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù được trả về địa phương tái hoà nhập cộng đồng. Phối hợp vận động 100% nam công dân đăng ký nghĩa vụ quân tuổi 17; tuyên truyền thanh niên đủ điều kiện tham gia khám tuyển tại phường và quận.

Để triển khai thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch đề ra trong năm 2020, Ủy ban MTTQ phường tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tiếp tục vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động nhân dân thực hiện tốt nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân, chủ đề năm “Hành động vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp-văn minh”. Tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt việc cưới, tang văn minh. Phối hợp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội, HĐND thành phố, quận, phường nhiệm kỳ 2016-2021. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nghiệp vụ do Ủy ban MTTQ thành phố, quận tổ chức. Tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.